email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Komentując odrzucenie „Umowy wyjścia Wielkiej Brytanii Z UE” (Brexit) w brytyjskiej Izbie Gmin, Luca Visentini, Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), powiedział:

„Wzywamy do przedłużenia lub wycofania artykułu 50. Jest to niezbędne, aby uniknąć wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez żadnego porozumienia i uniknięcia twardej granicy z Irlandią. Czas ucieka, a „brak umowy” zagraża miejscom pracy i prawom w Wielkiej Brytanii i UE. Wszystkie zaangażowane strony mają obowiązek skoncentrowania się na znalezieniu praktycznego rozwiązania „.

„Każda nowa umowa musi uwzględniać miejsca pracy i prawa ludzi pracy w UE i Wielkiej Brytanii ponad wszelkie inne względy.”