email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach 7-8 lutego w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie odbyło się spotkanie partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców) poświęcone tematowi wzmocnienia trójstronnego dialogu społecznego i roli partnerów społecznych w Europie.

Forum Związków Zawodowych reprezentował p. Jan Polaczek – Specjalista ds. dialogu.

Podczas dwudniowego spotkania organizacje pracowników i pracodawców dyskutowały nad przystosowaniem instytucji dialogu społecznego do zmieniającego się „świata pracy”.

Podczas spotkania poruszano najbardziej istotne tematy dla organizacji pracowników: digitalizację i jej wpływ na systemy zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach UE, spadek uzwiązkowienia w UE, mechanizmy wspomagania instytucji dialogu społecznego, umowy zbiorowe (w szczególności problem sektorowych umów zbiorowych w sektorze prywatnym.

Partnerzy społeczni poruszyli również kwestię implementacji Europejskiego Filara Praw Socjalnych w kontekście dialogu trójstronnego.

Wnioski ze spotkania zostaną przedstawione w publikacji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Następnie sporządzone zostaną raporty krajowe ( national reports).

W 2020 roku odbędzie się konferencja podsumowująca progres i analizująca praktyki poszczególnych krajów.