email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Notatka informacyjna

Szkolenie ETUI

Tytuł szkolenia: Ulepszenie projektów organizacji związkowych w kontekście wymagań budżetowych programu Dialog Społeczny.

Termin: 27.02 – 1.03 2018 r. (przyjazd 26.02. na kolację o 19.30)

Miejsce:  Bruksela, Belgia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI:  10 grudnia 2017r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski.

Program:

W załączniku.

Miejsce noclegu i kolacji:

Thon Hotel Brussels city Centre

Avenue du Boulevard 17

1210 Brussels

Miejsce spotkania i lunchów:

ITUH

Bd du Roi Albert II, 5, 1st floor Room B

1210 Brussels

Uczestnicy:

Przedstawiciele i eksperci związkowi zajmujący się zarządzaniem projektami na poziomie krajowym i związani współpracą z europejskimi federacjami przemysłowymi wyznaczeni przez ich organizacje do prowadzenia projektów europejskich.

Przyjazd przewidziany jest 26 lutego po południu – wyjazd 1 marca po lunchu!!!

Mamy maksymalnie 40 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.  W ramach akcji na rzecz wzrostu reprezentacji kobiet zachęcamy do ich delegowania.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 26 stycznia 2018 roku do sekretariatu ETUI Education do Sylviane Mathy, smathy@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro).  Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z:

Sylviane Mathy, smathy@etui.org

Vera dos Santos Costa

Director

ETUI Education

W załączniku jest druk zgłoszeniowy i wstępny program.