email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Związki zawodowe a integracja migrantów. Wszyscy jesteśmy pracownikami”.
Termin: 13.02 – 15.02.2018 r. (przyjazd 12.02. na kolację o 19.30 )

Miejsce: Bruksela, Belgia
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 7 grudnia 2018r.

Cel szkolenia:

Języki robocze: angielski i być może francuski.

Program: Będzie wysłany wkrótce.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Hotel Marivaux Boulevard Adolphe Max 98, 1000 Brussels
http://www.hotelmarivaux.be/

Uczestnicy:

Przyjazd przewidziany jest 12 lutego – wyjazd 15 lutego po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy przed 15.oo nie są mile widziane.

Mamy maksymalnie 25 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy zgodnie z polityką EKZZ na rzecz wspierania kobiet, aby pamiętać o zasadzie proporcjonalnego uczestnictwa kobiet w delegacjach. No i podobną wrażliwość należy wykazać wobec osób młodych.

Rejestracja: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 18 stycznia 2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ: Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org