email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Notatka informacyjna

Szkolenie ETUI wspólnie z Chartered Society of Physiotherapy and the British Trade Union Congress (CSP/TUC) oraz Konfederacją Greckiego Związku Zawodowego Pracowników Społecznych (ADEDY – Greek Civil Servants’ Trade Unions) pt. “Restrykcje praw związkowych/pracowniczych w Europie” od 6- 9 lutego 2018 w Esher, Wielka Brytania.

Tytuł szkolenia: “Restrykcje praw związkowych/pracowniczych w Europie ”.

Termin: 6-9 lutego 2018  (przyjazd 6.02 –ok. 12:30, powrót 9.02 po seminarium)

Miejsce: Esher, Wielka Brytania 

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 8 stycznia 2018r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski, grecki i hiszpański.

Program:

W oddzielnym załączniku.

Miejsce spotkania i noclegu:

Esher

Uczestnicy:

Przedstawiciele i eksperci związkowi zajmujący się sprawami zatrudnienia, prawami pracowniczymi/związkowymi oraz osoby odpowiedzialne za kampanie/kwestie organiazacyjne wewnątrz związków

Przyjazd przewidziany jest 6 lutego na powitalny lunch ok. 12:30 i wyjazd 9.02 po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy nie są dopuszczalne!

Mamy maksymalnie 20 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. W ramach „odświeżania kadr”  zachęcamy do delegowania młodych działaczy.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 8 stycznia 2018 roku do sekretariatu ETUI Education do (Elisa Santaniello,esantaniello@etui.org)

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  materiały będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów..

W przypadku dodatkowych dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

j.polaczek@fzz.org.pl, maciej.zakrocki@fzz.org.pl

Vera Dos Santos Costa

Dyrektor

ETUI Education