email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Metody komunikacji w sprawach publicznych i politycznych liderów związkowych w kontekście problematyki Unii Europejskiej”.
Termin: 15.01 – 17.01.2018 r. (przyjazd 14.01 )

Miejsce: Wiedeń, Austria
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 7 grudnia2018r.

Cel szkolenia:

Języki robocze: angielski

Program:

W załączniku

Miejsce noclegu i szkolenia:

Nocleg:
Austria Trend Hotel Beim Theresianum – Favoritenstraße52 – 1040 Wien
Tel.: +43 (1) 505 16 06

Szkolenie:
AK Wien Bildungszentrum – Theresianumgasse 16-18 – 1040 Wien

Uczestnicy:

– młodzi działacze związkowi zajmujący się polityką komunikacyjną
– związkowcy działający w sytuacjach „konwersacyjnych” na poziomie krajowym i ponadkrajowym.

Przyjazd przewidziany jest 14 stycznia w poniedziałek – wyjazd 17 stycznia po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy nie są mile widziane. Prosimy czekać na potwierdzenie udziału przed robieniem rezerwacji.

Mamy maksymalnie 16 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy zgodnie z polityką EKZZ na rzecz wspierania kobiet, aby pamiętać o zasadzie proporcjonalnego uczestnictwa kobiet w delegacjach.

Rejestracja i opłaty: kurs jest bezpłatny.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:
Sylviane Mathy, e-mail: smathy@etui.org