email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Kurs angielskiego online”.
Termin: 22.10 – 17.12 2018 r.

Miejsce: online
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 15 października 2018r.

Cel szkolenia: poprawa znajomości angielskiego, co ma ułatwić

Języki robocze: angielski

Program:

W załączniku.

Miejsce spotkania:

Online

Uczestnicy:

– osoby posiadające znajomość języka angielskiego na poziomie średnim i średnio wyższym (B1 do B2). Kurs adresowany jest do związkowców zrzeszonych w organizacjach należących do EKZZ, a także do związkowców, którzy chcą zakładać Europejskie Rady Pracownicze w swoich zakładach, etc.

Mamy maksymalnie 50 miejsc. Trzeba się zarejestrować online wypełniając formularz dostępny na stronie: https://goo.gl/QCLFL9

Rejestracja i opłaty: kurs jest bezpłatny.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:
Sylviane Mathy, e-mail: smathy@etui.org