email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Kurs angielskiego online”.
Termin: 22.10 – 17.12 2018 r.

Miejsce: online
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 15 października 2018r.

Cel szkolenia: poprawa znajomości angielskiego, co ma ułatwić

Języki robocze: angielski

Program:

W załączniku.

Miejsce spotkania:

Online

Uczestnicy:

– osoby posiadające znajomość języka angielskiego na poziomie średnim i średnio wyższym (B1 do B2). Kurs adresowany jest do związkowców zrzeszonych w organizacjach należących do EKZZ, a także do związkowców, którzy chcą zakładać Europejskie Rady Pracownicze w swoich zakładach, etc.

Mamy maksymalnie 50 miejsc. Trzeba się zarejestrować online wypełniając formularz dostępny na stronie: https://goo.gl/QCLFL9

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 7 grudnia 2018 roku do sekretariatu ETUI Education do Nathalie De Vits, ndevits@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (3 noce) będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.
Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:
Nathalie De Vits,
tel: +32 2 224 05 22,
e-mail: ndevits@etui.org

Druk zgłoszeniowy