email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Notatka informacyjna

Szkolenie ETUI wspólnie z Italian Confederation of Workers’ Trade Unions (CISL), the French Democratic Confederation of Labour (CFDT) oraz The Belgian Confederation of Christian Trade Unions (ACV-CSC) pt. “Europejski Filar Praw Socjalnych oraz wzmacnianie politycznej integracji europejskiej” od 17- 19 stycznia 2018 we Florencji.

Tytuł szkolenia: “Europejski Filar Praw Socjalnych oraz wzmacnianie politycznej integracji europejskiej ”.

Termin: 17-19 stycznia 2017 i (przyjazd 16.01 – wtorek ok. 19:30, powrót 19.01 po seminarium)

Miejsce: Florencja 

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 17 listopada 2017r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski, włoski i francuski.

Program:

W oddzielnym załączniku.

Miejsce spotkania i noclegu:

Włochy, Florencja

Uczestnicy:

Przedstawiciele i eksperci związkowi zajmujący się sprawami zatrudnienia, kwestiami rynku pracy, warunkami w miejscu pracy

Przedstawiciele związków zawodowych oraz osoby zajmujące się polityką europejską

Przyjazd przewidziany jest 16 stycznia na powitalną kolację ok. 19.30 i wyjazd 19.01 po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy nie są dopuszczalne!

Mamy maksymalnie 22 miejsca. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. W ramach „odświeżania kadr”  zachęcamy do delegowania młodych działaczy.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 17 listopada 2017 roku do sekretariatu ETUI Education do (Elisa Santaniello,esantaniello@etui.org)

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu  materiały będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów..

W przypadku dodatkowych dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

j.polaczek@fzz.org.pl, maciej.zakrocki@fzz.org.pl

Ulisses Garrido

Dyrektor

ETUI Education