email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Europejski Filar Spraw Socjalnych, jaką rolę związki zawodowe mogę odegrać w jego wdrożeniu w życie?”.
Termin: 26.02 – 28.02.2019 r. (przyjazd 25.02 )

Miejsce: Bruksela, Belgia
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 21 stycznia 2019r.

Cel szkolenia:

Języki robocze: angielski, francuski i hiszpański.

Program: Będzie gotowy na początku grudnia.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Hotel Thon Brussels City Centre
Av. du Boulevard 17
1210 Bruksela

Tel: +3222051511
conference@thonhotels.be
www.thonhotel.com

Uczestnicy:

PPrzyjazd przewidziany jest w poniedziałek 25 lutego na powitalną kolację o 19.00 – wyjazd 28 lutego po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy niż o 15.00 nie są mile widziane. Prosimy czekać na potwierdzenie udziału przed robieniem rezerwacji.

Mamy maksymalnie 20 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.

Zachęcamy zgodnie z polityką EKZZ na rzecz wspierania kobiet, aby pamiętać o zasadzie proporcjonalnego uczestnictwa kobiet w delegacjach.

Rejestracja: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 21 stycznia 2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (3 noce 25, 26 i 27 lutego), a także przewidziane posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Unii Europejskiej.
Za opłaty parkingowe, minibar, extra posiłki czy większy pokój oraz taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ: Elisa Santaniello, tel: +32 2 224 0 474, , e-mail: esantaniello@etui.org