email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Termin:

13.11 – 15.11.2019 r. (przyjazd 12.12. po południu i wyjazd 15-go po lunchu )

Miejsce: Kraków
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 7 października 2019r.

Cele szkolenia:

Organizacja grupy i jej trwałość w kontekście skutecznego procesu uczenia się uczestników.
Określenie potencjalnych konfliktów i napięć w pracy zespołowej, szczególnie w wielokulturowym środowisku.
Wybranie i stosowanie odpowiednich narzędzi, które pozwalają lepiej zarządzań napięciami i konfliktami w grupie.
Dalszy rozwój i poprawa efektywności edukacyjnej w projektowaniu i wprowadzaniu metod nauczania dorosłych.

Języki robocze: angielski i francuski.

Program:

Pobierz program Pomoże lepiej zrozumieć cele szkolenia.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Radisson Blue Krakow
Polska.

Uczestnicy:

– związkowcy zajmujący się szkoleniami na poziomie krajowym i Eurotrenerzy.

Przyjazd przewidziany jest we wtorek 12 listopada po południu – wyjazd 15 listopada po lunchu. Wszyscy uczestnicy powinni dostosować się do czasu szkolenia i zostać do jego zakończenia. Prosimy czekać na potwierdzenie udziału, zanim dokonacie Państwo rezerwacji.

Mamy jedno miejsce na przedstawiciela organizacji (maksymalnie 20 miejsc). Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do pamiętania o rekomendacji Planu Działania EKZZ i dbania o równowagę płciową w swoich decyzjach.

Rejestracja i opłaty: wypełniony dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 7 października 2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Pani Sylviane Mathy, smathy@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.
Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Formularz zgłoszeniowy