email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Warsztaty odbędą się w International Trade Union House w Brukseli 10 września 2018 roku między 9.00 a 17.00

Będą to pierwsze warsztaty z serii, których celem jest stworzenie przestrzeni do debaty o wyzwaniach związanych ze zjawiskami rasizmu, ksenofobii i wzrostu prawicowego populizmu. Chcemy wymienić się doświadczeniami związkowców i praktykami jakie koledzy mają w Europie i wyznaczyć nową strategię dla ruchu związkowego, która pozwoli zmierzyć się z tymi zjawiskami. Chcemy zgromadzić ok. 30 osób.

Odbędą się tego dnia 3 sesje:

– pierwsza będzie próbą diagnozy obecnej sytuacji w Europie w tych sprawach.

– druga będzie poświęcona opisowi, w jaki sposób rasizm i ksenofobia przejawia się w miejscu pracy, jaka jest skala zjawiska, z jakimi zachowaniami muszą się konfrontować „local shop stewards” (przedstawiciele załóg do kontaktów z zarządami firm) i jak na nie odpowiadają.

– trzecia będzie prezentacją kampanii, jakie związki zawodowe prowadzą w walce z tymi zjawiskami, a później będzie dyskusja jak budować tego typu kampanie, by były efektywne.

W warsztacie weźmie też udział naukowiec, który wprowadzi do tematu, a po nim dwóch ekspertów-związkowców przedstawi swoje opinie i doświadczenia. Potem będzie ogólna wymiana myśli.

Zależy nam na osobach doświadczonych w tym zakresie, stąd wybór kandydatów będzie podjęty po analizie zgłoszeń.

Tłumaczenie będzie w niemieckim, francuskim i angielskim.

Rejestracja dostępna tutaj