email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Związkowe sposoby wdrażania Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Europie”.
Termin: 13.02 – 14.02.2018 r. (przyjazd 12.02. na kolację o 19.30 )

Miejsce: Bruksela, Belgia
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 7 grudnia 2018r.

Cel szkolenia:

Języki robocze: angielski i francuski.

Program:

Będzie wysłany wkrótce.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Hotel Lindner
Lange Kievitstraat 125
2018 Antwerpia

Szkolenie:
AK Wien Bildungszentrum – Theresianumgasse 16-18 – 1040 Wien

Uczestnicy:

– członkowie grupy ad hoc EKZZ ds. spraw CZR
– związkowcy zajmujący się problemami zrównoważonego wzrostu.
– doradcy EKZZ

Przyjazd przewidziany jest 12 lutego – wyjazd 14 lutego po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy przed 16.00 nie są mile widziane.

Mamy maksymalnie 24 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.
Zachęcamy zgodnie z polityką EKZZ na rzecz wspierania kobiet, aby pamiętać o zasadzie proporcjonalnego uczestnictwa kobiet w delegacjach.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 15 stycznia 2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Sylviane Mathy, smathy@etui.org

Osoby nie od razu zakwalifikowane będą na liście oczekujących.

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 48 Euro (2 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ: Sylviane Mathy, smathy@etui.org