email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Związki zawodowe a integracja migrantów. Wszyscy jesteśmy pracownikami”.
Termin: 26.02 – 28.02.2018 r. (przyjazd 25.02 na powitalny obiad o 19.30 )

Miejsce: Courcelles, Francja
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 14 stycznia 2019r.

Cel szkolenia:

Języki robocze: angielski, francuski, włoski i polski.

Program: Program szkolenia

Miejsce noclegu i szkolenia:

Centre de formation Benoît Frachon à Courcelles-sur-Yvette
12 rue Fernand Leger
91190 Gif sur YvetteCourcelles, Francja

Uczestnicy:

Przyjazd przewidziany jest 25 lutego na wieczorną kolację – wyjazd 28 lutego po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy nie są mile widziane. Prosimy czekać na potwierdzenie udziału przed robieniem rezerwacji.

Mamy maksymalnie 24 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.

Zachęcamy zgodnie z polityką EKZZ na rzecz wspierania kobiet, aby pamiętać o zasadzie proporcjonalnego uczestnictwa kobiet w delegacjach.

Rejestracja: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 14 stycznia 2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Tsela Ceulemans, tceulemans@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ: Tsela Ceulemans, tel: +32 2 224 05 85, e-mail: tceulemans@etui.org