email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Szkolenie ETUI wraz z trzema organizacjami związkowymi z Włoch CGIL, CISL, UIL oraz z CSC (Confederation of Christian Trade Unions)

Tytuł szkolenia: Sprawiedliwość klimatyczna dla wszystkich: zmiany klimatu i zjawisko Just transition.
Termin: 14.11 – 16.11 2018 r. (przyjazd 13.11 na kolację powitalną o 19.30)

Miejsce: Florencja, Włochy
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 5 października 2018r.

Cele szkolenia:

− Wskazanie, jak pilne są działania na rzecz pokonania zmian klimatycznych.
− Ocena postępów we wdrażaniu porozumienia paryskiego i strategii UE w sprawie zmian klimatu.
− Analiza strategii i narzędzi dla Just Transition i dyskusja o dobrych doświadczeniach.
− Opisanie wspólnych możliwości działania.
− Ułożenie listy priorytetów do wskazania na poziomie UE i wskazanie możliwości wspólnych działań związkowych.

Języki robocze: angielski, francuski, grecki i włoski.

Program:

W załączniku.

Miejsce spotkania:

Centro Studi Nazionale Cisl – Studium Srl
Via della Piazzuola, 71
50133 Florencja
Tel. +39 055 5032111

Uczestnicy:

– doświadczeni działacze związkowi zajmujący się sprawami środowiska, energii, zmian klimatycznych i zrównoważonym rozwojem.
– związkowcy z firm, które działają w sektorze energetycznym i zajmujący się polityką „zielonej energii”.

Przyjazd przewidziany jest 13 listopada – wyjazd po zakończeniu szkolenia. Wcześniejsze wyjazdy nie są mile widziane.

Mamy maksymalnie 20 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy w ramach akcji promocji kobiet przez EKZZ, aby o nich pamiętać!

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 22 października 2018 roku do sekretariatu ETUI Education do Elisa Santaniello,esantaniello@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.
Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:
Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org

Vera dos Santos Costa
Director
ETUI Education

Załączniki:
druk zgłoszeniowy
wstępny program