email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Regionalna polityka strukturalna: pole do działania dla związków zawodowych”.

Termin: 12.02 – 14.02.2018 r. (przyjazd 11.02 na kolację o 19.30)

Miejsce: Bolonia, Włochy
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 8 października 2018r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski, włoski i niemiecki.

Program: Program szkolenia

Miejsce spotkania:

Ca’ Vecchia Congress Centre
via Maranina 9
Sasso Marconi (Bologna)
Italy
www.cavecchia.it

Uczestnicy:

Przyjazd przewidziany jest 11 lutego na kolację o 19.30 – wyjazd 14 lutego po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy nie są mile widziane.

Mamy maksymalnie 20 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy zgodnie z polityką EKZZ na rzecz wspierania kobiet, aby pamiętać o zasadzie proporcjonalnego uczestnictwa kobiet w delegacjach.

Formularz zgłoszeniowy