email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Sztuczna inteligencja: rozumienie algorytmów i e-zarządzania”.

Termin: 8.10 – 10.10.2019 r. (przyjazd 7.10. po południu i wyjazd 10-go po 16.00 )

Miejsce: Leuven, Belgia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 9 września 2019r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski i francuski.

Program:

Będzie dosłany, a ogólny cel spotkania jest na video dostępnym tu: https://www.youtube.com/watch?v=XuHTCnJgqmk

Miejsce noclegu i szkolenia:

Park Inn by Radisson

Leuven

Martelarenlaan 36

3010 Leuven,

Belgia

Uczestnicy:

– związkowcy i związkowi eksperci zajmujący się sprawami sztucznej inteligencji, algorytmami i ich wpływem na świat pracy.

Przyjazd przewidziany jest 7 października po południu – wyjazd 10 października po 16.00. Loty proponujemy organizować na lotnisko Zaventem w Brukseli, z którego jest bardzo blisko do miejsca spotkania. Prosimy czekać na potwierdzenie udziału, zanim dokonacie Państwo rezerwacji.

Mamy maksymalnie 20 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do pamiętania o rekomendacji Planu Działania EKZZ i dbania o równowagę płciową w swoich decyzjach.

Rejestracja i opłaty: wypełniony dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 9 września 2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Pani Lut Coremans, lcoremans@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Lut Coremans, lcoremans@etui.org