email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Regionalna polityka strukturalna: pole do działania dla związków zawodowych”.

Termin: 12.02 – 14.02.2018 r. (przyjazd 11.02 na kolację o 19.30)

Miejsce: Bruksela, Belgia
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 11 lutego 2019r.

Cele szkolenia:

Języki robocze: angielski

Program: Program szkolenia

Miejsce noclegu i szkolenia:

Hotel Progress
9, rue du Progrès
1000 Brussels

Uczestnicy:

Przyjazd przewidziany jest 11 marca – wyjazd 14 marca po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy przed 15.00 nie są mile widziane.

Mamy maksymalnie 20 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy zgodnie z polityką EKZZ na rzecz wspierania kobiet, aby pamiętać o zasadzie proporcjonalnego uczestnictwa kobiet w delegacjach. No i podobną wrażliwość należy wykazać wobec osób młodych.

Rejestracja i opłaty:

Dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 11 lutego 2019 roku do sekretariatu ETUI Education do (Sylviane Mathy, smathy@etui.org)

Koszty:

Organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ: Sylviane Mathy, smathy@etui.org

Formularz zgłoszeniowy