email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: Cyfryzacja pracy: Przemysł 4.0.
Termin: 27.11 – 29.11 2018 r. (przyjazd 26.11 na kolację powitalną o 20.00)

Miejsce: Madryt, Hiszpania
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 22 października 2018r.

Cele szkolenia:

− Określenie, które gałęzie gospodarki przejdą proces cyfryzacji w największej skali.
− Dyskusja o narodowych planach tworzenia przemysłu 4.0.
− Przegląd unijnych propozycji legislacyjnych dotyczących cyfryzacji (np. rezolucji o robotyzacji i sztucznej inteligencji)
− Odniesienie się do planu działania EKZZ w tej sprawie i projektu dotyczącego udziału pracowników w gospodarce cyfrowej.

Języki robocze: angielski, hiszpański, francuski i włoski.

Miejsce spotkania:

Madryt, Escuela sindical de UGT-E Julian Besteiro

Uczestnicy:

– doświadczeni działacze związkowi zajmujący się sprawami zatrudnienia, cyfryzacją, organizacją pracy, etc.

Przyjazd przewidziany jest we wtorek 26 listopada – wyjazd po zakończeniu szkolenia. Wcześniejsze wyjazdy nie są mile widziane.

Mamy maksymalnie 20 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy w ramach akcji promocji kobiet przez EKZZ, aby o nich pamiętać!

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 22 października 2018 roku do sekretariatu ETUI Education do Sylviane Mathy, smathy@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.
Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:
Sylviane Mathy, smathy@etui.org

Vera dos Santos Costa
Director
ETUI Education

W załączniku jest:

Formularz zgłoszeniowy