email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Zapraszamy uczestników kursów dla ETUI Eurotrenerów do udziału w warsztatach pedagogicznych na temat opracowywania ePortfolio, które odbędą się 4-6 grudnia w Brukseli.

Ostateczny termin rejestracji to 1 listopada 2018 roku.

Wszystkie informacje zainteresowani znajdą na stronie ETUI i w dołączonych dokumentach: