email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Metodologie aktywnego uczenia”.
Termin: 5.03 – 7.03.2019 r. (przyjazd 11.03. na kolację o 19.30 )

Miejsce: Bruksela, Belgia
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 14 lutego 2019r.

Cel szkolenia:

Języki robocze: angielski, hiszpański i grecki.

Program:

W załączniku.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Hotel Marivaux
Boulevard Adolphe Max 98, 1000 Brussels
http://www.hotelmarivaux.be/

Uczestnicy:

– związkowcy i związkowi eksperci zajmujący się sprawami płac i układami zbiorowymi na różnych poziomach: krajowym, między branżowym, sektorowym, regionalnym, zakładowym.

Przyjazd przewidziany jest 4 marca na kolację powitalną o 19.30. – wyjazd 7 marca po seminarium. Wcześniejsze wyjazdy przed 15.00 nie są mile widziane.

Mamy maksymalnie 20 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 14 lutego 2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ: Sylviane Mathy, smathy@etui.org ( tel: +32 2 224 0 474)

Załączniki: