email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Poprawa edukacji pracowników poprzez dialog społeczny – realia i pomysły na przyszłość”.
Termin: 6.11 – 8.11 2018 r. (przyjazd 5.11 po południu)

Miejsce: Madryt, Hiszpania
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 8 października 2018r.

Cele szkolenia:

− Porównanie modeli dialogu społecznego, jakie występują w różnych państwach.
− Ukazanie różnych wyzwań, jakie się pojawiają w dyskusjach na temat szkoleń pracowników i roli w tym dialogu społecznego.
− Przedstawienie różnych modeli polityki szkoleniowej dla pracowników w układach zbiorowych i dialogu społecznym na różnych poziomach.
− Przedstawienie propozycji zmian w polityce szkoleń pracowników, w rozwoju ich umiejętności i kompetencji poprzez dialog społeczny i układy zbiorowe.

Języki robocze: angielski, hiszpański, polski.

Program:

wstępny program szkolenia

Miejsce spotkania:

Escuela Julián Besteiro de UGT
C/Azcona 53
28028 Madrid
Tel: +34 915 897 801
informacion@ejb.ugt.org
www.ejb.ugt

Uczestnicy:

– doświadczeni działacze związkowi zajmujący się sprawami dialogu społecznego, układów zbiorowych, szkoleniami i edukacją na poziomach regionalnym, sektorowym i krajowym. Mogą to też być krajowi związkowi „trenerzy” (szkoleniowcy).

Przyjazd przewidziany jest 5 listopada po południu – wyjazd 8 listopada (loty po 16.00). Wcześniejsze wyjazdy nie są mile widziane.

Mamy maksymalnie 12 miejsc (8 miejsc jest zarezerwowanych dla UGT-E i OPZZ) . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 8 października 2018 roku do sekretariatu ETUI Education do Eva Berger, eberger@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 10 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.
Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:
Eva Berger, tel: +32 2 224 0534, fax: +32 2 22 4 05 20, e-mail: eberger@etui.org
Pozdrawiam
Vera dos Santos Costa
Director
ETUI Education

W załączniku jest Formularz zgłoszeniowy i wstępny program szkolenia