email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Tytuł szkolenia: „Myślenie strategiczne związków zawodowych”.
Termin: 20.03 – 22.03.2019 r. (przyjazd 11.03. na kolację o 19.30 )

Miejsce: Palermo, Włochy
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 19 lutego 2019r.

Cel szkolenia:

Języki robocze: angielski, włoski i hiszpański.

Program:

Będzie dosłany wkrótce

Miejsce noclegu i szkolenia:

Palermo, Włochy

Uczestnicy:

– związkowi działacze, osoby decyzyjne w związkach zawodowych wszystkich szczebli, młodzi i doświadczeni, zainteresowani tematem.

Przyjazd przewidziany jest we wtorek 19 marca na powitalny obiad o 19.30. Wyjazd 22 marca po 15.00. Wcześniejsze wyjazdy nie są mile widziane.

Mamy 25 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie efektem oceny przez zespól szkoleniowy w jakim stopniu kandydat (- tka) spełnia kryteria grupy docelowej.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 25 lutego 2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (3 noce), a także posiłków będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej.
Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej.
Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ: Elisa Santaniello, esantaniello@etui.org. Tel. +32 2224 0 474

Załączniki: