email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach 17-19.10.2018 r. Europejski Instytut do spraw Szkoleń i Edukacji – ETUI (agenda EKZZ) zorganizował w Wilnie coroczną konferencję EDUDAYS – Edukacja dla Przyszłości, której tematem w tym roku był: “Gry wideo jako użyteczne narzędzie w przyszłej edukacji”.

W spotkaniu wzięło udział ponad 70 przedstawicieli ETUI z 28 krajów Unii Europejskiej! – brytyjscy przedstawiciele też jeszcze byli obecni……….z troską i niepokojem spoglądając w “pobrexitową” przyszłość!

Językami konferencji były: angielski i francuski.

Konferencję rozpoczęli krótkim powitaniem przedstawiciele litewskich związków zawodowych: I. Ruginiene (LPSK) i K. Krupaviciene (LPSS); a z ramienia ETUI – dyr. Departamentu Edukacji – Vera dos Santos Costa.

Poprzez prezentacje i warsztaty, w jakich wszyscy uczestnicy wzięli czynny udział, organizatorzy chcieli wykazać coraz większą rolę nowoczesnych gier komputerowych w rozwoju społecznych i kognitywnych umiejętności, co w dalszej edukacji pomaga rozwijać tak ważne obecnie cechy, jak: zdolność przystosowania się do nowych warunków, przedsiębiorczość, zaradność, pomysłowość czy umiejętność współpracy z innymi. Takie gry jak: “ Minecraft” czy “Lara Croft” można z powodzeniem uznać za doskonale wzmacniające w/w cechy.

I-go dnia w/w tematem zajął się Tom Wambeke (ITC-ILO Delta Unit), programista, który podkreślał ważność wielowariantowości w przyszłej edukacji – nowe wizje, nowe kierunki, nowe trendy- czyli np.. “co może się wydarzyć w roku 2023, a nie co się wydarzy w roku 2023”.

Następnie dr. Mathew Barr, wykładowca z Uniwersytetu w Glasgow, przytoczył rezultaty badań, jakie przeprowadzili pracownicy uniwersyteccy nt. roli gier wideo w edukacji i szkoleniach na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego – wyniki zdecydowanie wykazały, iż wykorzystywanie gier komputerowych w czynnościach edukacyjnych może w uczniach i studentach rozwinąć wcześniej wspomniane cechy – bardzo pożądane przez pracodawców na rynku pracy.

Doktorantka z Uniwersytetu w Edynburgu, Carina Assunca, pokazała jak “grywalizacja” może być przeprowadzona w praktyce, na zajęciach z uczniami i studentami.

II-go i III-go dnia konferencji odbywały się warsztaty przeprowadzone przez tzw. Nordic Group czyli grupę skandynawską (L. Junno – Finland; K. Thoren – Szwecja; K. Mattsson – Szwecja) nt. “Pracując Wspólnie dla Przyszłości” (“Working together for the Future”) – warsztaty włączyły wszystkich obecnych do aktywnego działania i wykazania jak ważna, dla przyszłości, jest współpraca pomiędzy krajami, pomiędzy instytucjami, jak ważne jest wzmocnienie związków zawodowych, ich wzajemna pomoc i oddziaływanie (przykład wsparcia pracowników Ryanair w ich akcji strajkowej), również w aspekcie gospodarczym i ekonomicznym.

Na koniec Philip Pochet – Dyrektor Generalny ETUI, w podsumowaniu konferencji również podkreślał rolę związków zawodowych w Europie, przedstawiając tez tę niepożądaną tendencję, jaką jest zmniejszanie się uzwiązkowienia w krajach unijnych (np. r. 2007 = 48 000 000 członków; r. 2023 = przewidywanie 40 000 000), a w szczególności w krajach Europy Wsch. (najbardziej w Rumunii) – sytuacja ta, jak mówił, spowodowana jest różnymi zmianami we współczesnym świecie (np. dygitalizacja, globalizacja, zmiany demograficzne, migracje, zmiana klimatu, komercjalizacja), oraz trudnymi do przewidzenia tendencjami politycznymi w krajach europejskich; niemniej, właśnie przezorność i zapobiegliwość w działaniach związków zawodowych może w przyszłości mieć pierwszorzędne znaczenie dla europejskich rynków pracy.

Przedstawicielem Forum Związków Zawodowych była Dagmara Iwanciw – Sekratrz Zarządu Krajowego WZZ „Solidarność – Oświata”.