email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) wspiera polskich przewoźników lotniczych i ich związek zawodowy.

Sześćdziesiąt siedem stewardess i pilotów zostało zwolnionych w dniu 22 października br. za udział w akcjach protestacyjnych przeciwko zwolnieniu lidera związku zawodowego stewardess i przeciwko niestabilnym warunkom pracy.

Prawa związków zawodowych, w tym prawo do strajku, są podstawą działania demokracji – powiedział Luca Visentini, Sekretarz Generalny ETUC.

Wiktymizacja członków związków zawodowych jest nie do przyjęcia. Polski rząd musi działać w obronie praw związków zawodowych i promować dialog społeczny w LOT.

EKZZ solidaryzuje się z praocwnikami LOT-u i wzywa do dialogu w celu rozwiązania sporu.