email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych jest głęboko zaniepokojona faktem, że skrajna prawica z USA, na czele której stoi zdyskredytowany były doradca prezydenta Trumpa Steve Bannon, planuje mieszać w wyborach europejskich w 2019 roku i działać na rzecz zniszczenia procesu europejskiej integracji.

Luca Visentini, szef EKZZ mówi: „Ubolewamy nad każdą próbą podważania europejskiej demokracji, a szczególnie nad taką pochodzącą spoza Europy, bo przecież chodzi o ludzi, którzy nie odnoszą żadnych korzyści socjalnych w państwach Europy kosztem Europejczyków.

W okresie poprzedzającym europejskie wybory, EKZZ i jego członkowie, reprezentując miliony pracowników, nie będziemy szczędzić wysiłków w walce o uczciwą i tolerancyjną Europę¸ która te wszystkie wartości promuje.

To jest przerażające słyszeć rasizm i ksenofobię będąc porównywanym do wzorca. Wyjaśnijmy to. Ten tzw. “Ruch” niesie zagrożenie przyniesienia horror faszyzmu na nasz kontynent. Oni siebie nazywają „populistami”, ale przecież nie działają w interesie ludzi. EKZZ będzie się sprzeciwiać wszelkim antydemokratycznym siłom i działać na rzecz silniejsze, bardziej zintegrowanej Unii Europejskiej, która popiera prawa człowieka i działa jako dobry przykład dla reszty świata”.