email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Jak kobiety mogą wywalczyć równość płac, skoro najlepsze stanowiska pracy są zarezerwowane dla mężczyzn?

Luka płacowa miedzy kobietami a mężczyznami jest nie tylko na nieakceptowanym poziomie 16%, a w ostatnim roku (dostępne dane są do roku 2016) nawet lekko wzrosła w porównaniu ze stanem z 2010 i w ogóle się nie poprawiła w porównaniu do 2015.

Odnosząc się do Dnia Równej Płacy w UE, który obchodzono 3 listopada, Sekretarz Konfederalna EKZZ Montserrat Mir powiedziała: „Biorąc pod uwagę trend zmian w tej dziedzinie my będziemy już nie żyć, zanim dojdzie do zrównania płac.

Nierówność płac niewiele się zmniejszyła od 2010 roku, a w kilku państwach, takich jak Wielka Brytania, Polska, Portugalia i Bułgaria nawet wzrosła.

Jak kobiety mogą zarabiać tak samo, skoro najlepiej płatne stanowiska są zarezerwowane dla mężczyzn? Ciągle za wiele kobiet „utknęło” w niskich zarobkach, pracy czasowej lub na część etatu. Wiele z nich, które nawet mogłoby dostać dobrą pracę jest pokrzywdzonych dwukrotnie: dostają niższą pensję niż mężczyźni wykonując tę samą pracę, a potem zderzają się ze szklanym sufitem nie mogąc awansować na wyższe stanowiska.

Nawet w Komisji Europejskiej, w której płace są wysokie, a Komisja z pewnością wspiera Dzień Równych Płac występuje wyraźna „luka płciowa” skoro na 28 komisarzy tylko 9 to kobiety, na 4 wiceszefów Komisji kobieta jest tylko jedna, a wśród 37 Dyrektorów Generalnych tylko 10 to kobiety.

Musimy być bardziej skuteczni w identyfikowaniu takich problemów i wywieraniu presji na organizacje i firmy, w których zarządzający mężczyźni nie potrafią znaleźć uczciwej proporcji w obsadzaniu najlepiej płatnych stanowisk. Kobiety utknęły na niskopłatnych etatach w niskopłatnych sektorach. Musimy bardziej wspierać kobiety w walce o równe zarobki”.

Według danych Komisji Europejskiej luka płacowa w całej UE w 2010 roku wynosiła 16,4%, w 2015 i 2016 – 16,2%.