email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

28 kwietnia to „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych”, który organizacje członkowskie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych obchodzą pod nazwą „Dnia Pamięci o Pracownikach”

Według statystyk ogłoszonych przez UE 3515 osób straciło życie w wyniku wypadków przy pracy w 2012 roku (ostatnim roku, w którym zbierano informacje) w całej Unii Europejskiej . I są to tylko wypadki zarejestrowane! 100.000 pracowników umiera w UE każdego roku na choroby nowotworowe w miejscu pracy!

Unia Europejska w ostatnich latach bardzo mało zrobiła w celu wzmocnienia ochrony pracowników przed chorobami i urazami w miejscu pracy , pomimo faktu, że rozwój nowych technologii i innowacji oraz poziom badań medycznych przyczyniły się do poprawy wiedzy o nowych ryzykach w miejscu pracy.

„Pracownicy potrzebują lepszej ochrony”, stwierdziła Sekretarz Konfederalna EKZZ Esther Lynch. „Nowe przepisy są potrzebne od zaraz . Najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem ochrony pracowników przed chorobami i urazami w miejscu pracy jest poprawa prawa na szczeblu unijnym i krajowym. Ochrona zdrowia pracowników nie powinna podlegać deregulacji i prywatyzacji . Silne prawa powinny być wsparte silnymi mechanizmami egzekwowania i silnymi systemami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.”

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych i jej organizacje członkowskie domagają się, by nowe przepisy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy były niezwłocznie przyjęte.

Już w 2014 roku EKZZ zaapelowała o:

Jedna dyrektywa – w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów – była rozpatrywana przez UE prawie 12 lat i nadal nie wprowadzono konkretnych zmian! W wyniku nacisków związków zawodowych Komisja Europejska obiecała postępy w tym roku w sprawie ochrony pracowników przed czynnikami rakotwórczymi . Jednakże ta sama Komisja Europejska w dalszym ciągu ignoruje żądania związków zawodowych, Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w kwestii wypracowania ustawodawstwa dotyczącego nanomateriałów.

Strona EKZZ