email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniach od 3 do 15 grudnia 2018r. odbył się szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach. Efektem 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (UNFCCC COP24) było przyjęcie przez rządy państw tzw. Pakietu Katowickiego.

W szczycie klimatycznym w Katowicach wzięli udział przedstawiciele Forum Związków Zawodowych: Dorota Gardias (Przewodnicząca FZZ), Dariusz Trzcionka (Wiceprzewodniczący FZZ), Krzysztof Stefanek (Przewodniczący ZWŚ FZZ), Bogusław Studencki (Sekretarz generalny FZZ) i Grzegorz Trefon (ekspert).

FZZ wzięło aktywny udział w obradach COP24. Nasz udział zaczął się w zasadzie od Dni NGO podczas PRE-COP24 w Krakowie w dniu 25 listopada 2018r., w którym uczestniczył Grzegorz Trefon. Spotkanie otworzył Prezydent COP24 – Pan Michał Kurtyka. W spotkaniach w Krakowie braliśmy także udział w konferencji o sprawiedliwej transformacji gospodarczej z udziałem polskiego wiceministra środowiska – Pana Sławomira Mazurka i norweskiej wiceminister środowiska – Pani Astrid Knutsen Harstad. W obydwu spotkaniach uczestniczyli koleżanki i koledzy z polskich central ZZ, z ITUC (Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych) i z norweskich związków zawodowych LO, Forbundet i Industri Energi. Dodatkowo w związku z przygotowaniem otwarcia COP24 w dniu 2 grudnia – Krzysztof Stefanek i Grzegorz Trefon uczestniczyli w spotkaniu roboczym z przedstawicielami ITUC (MKZZ) w biurze związków zawodowych (TUNGO).

Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ otworzyła w dniu 3 grudnia 2018r. pierwsze spotkanie związków zawodowych podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Łącznie w obradach uczestniczyło około 150 przedstawicieli związków zawodowych z całego świata. Związki zawodowe były organizatorami i uczestnikami ponad 45 spotkań, gdzie głos zabierali przedstawiciele FZZ.

Przewodnicząca Dorota Gardias podkreśliła na pierwszym spotkaniu znaczenie sprawiedliwej transformacji i godnej pracy dla wszystkich. Naszym życzeniem jest aby transformacja w związku przeciwdziałaniem zmianom klimatu była sprawiedliwa, a także służyła wszystkim pracownikom. To muszą być proste narzędzia, łatwe w użyciu rozwiązania i muszą być one oparte na zasadach współpracy, szczególnie ze związkami zawodowymi, powinny bazować na realiach krajowych i na dobrej wierze oraz zaufaniu. Przewodnicząca zauważyła również znaczenie zapewnienia pewności zabezpieczenia godnej pracy dla wszystkich pracowników w Polsce, szczególnie w regionach mocno zależnych od węgla, i w zagrożonych sektorach energochłonnych, np. w górnictwie, hutnictwie, energetyce, przemyśle chemicznym, cementowym i wielu innych. W czasie zmian rządy muszą chronić obywateli, szczególnie tam gdzie są narażeni na wzrost kosztów utrzymania i za ich wyższe koszty dostępu do energii. Zmiany nie mogą też pozostawiać bez pomocy ludzi narażonych na negatywne konsekwencje zmian klimatu. Rządy muszą odpowiadać i przygotować Sprawiedliwą Transformację, co też oznacza partycypację związków zawodowych. Zasady muszą być jasno zdefiniowane, aby budować kulturę otwartą na potrzeby ludzi i aby chronić pracowników.

W dniu 3 grudnia 2018r. FZZ było reprezentowane przez Grzegoraz Trefona w debacie podczas konferencji zorganizowanej w Pawilonie Unii Europejskiej przez EKZZ i FES. Spotkanie o nazwie Sprawiedliwa Transformacja w stronę gospodarki niskoemisyjnej i zatrudnienia w Europie – wyzwania i szanse, dotyczyło sposobów wdrażania porozumienia paryskiego oraz kształtowania narodowych i międzynarodowych celów klimatycznych. W tej debacie uczestniczyli również Montserrat Mir i Benjamin Denis z EKZZ, oraz przedstawiciele FES, E3G, Wind Europe, CAN Europe, industriAll Europe.

W dniu 3 grudnia 2018r. FZZ było reprezentowane w debacie w Pawilonie Polskiej Prezydencji podczas spotkania organizowanego wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) i Climate Strategies.