Warmińsko-mazurskie

Kategoria:

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Warmińsko-Mazurskiego:

PRZEWODNICZĄCY – SŁAWOMIR KONIUSZY – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW

email: warminskomazurskie@fzz.org.pl, zwfzz.olsztyn@wp.pl
tel. 47 731 56 90
kom. 509 019 965

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 1. KRZYSZTOF BĄCZEK – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
 2. ELŻBIETA BUTKIEWICZ – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 3. ADAM HAJDUCZENIA – ZWIĄZEK ZAWODOWY AKTORÓW POLSKICH
 4. MAREK SZULC – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
 5. ZBIGNIEW SIKORSKI – POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”
 6. SYLWESTER SIEKLICKI – KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZUS ”NIEZALEŻNI”
 7. ANDRZEJ TYMECKI – POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”
 8. MACIEJ KUSZILEK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ
 9. KAMIL BACHANOWICZ – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
 10. HENRYK KOŁECKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Sławomir Koniuszy – Wiceprzewodniczący WRDS
 • Elżbieta Butkiewicz
 • Piotr Szejn
 • Marek Szulc