Podkarpackie

Kategoria:

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Podkarpackiego:

PRZEWODNICZĄCY – MAREK GOŁDA – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80

email: podkarpackie@fzz.org.pl/ solidarnosc80@vp.pl
Kom.  512 045 273

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. PODKARPACKIEGO:

 1. EWA MAZUREK – ZWIĄZEK ZAWODOWY BANKU PEKAO S.A.
 2. DANUTA BAZYLEWICZ – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 3. IWONA RUTKOWSKA -WYDRA – WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „FORUM-OŚWIATA”
 4. JERZY NIEMY – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
 5. JÓZEF RYL – POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”
 6. KRZYSZTOF JĘDRUCH – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
 7. ROMAN GULIS – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY CIEPŁOWNIKÓW W POLSCE
 8. WIESŁAW BAR – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „GÓRNIKÓW-NAWTOWCÓW” W PGNIG S.A.
 9. ZENON BIKOWSKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SCHRONISK DLA NIELETNICH I ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Marek Gołda – Wiceprzewodniczący WRDS
 • Danuta Bazylewicz
 • Roman Gulis
 • Józef Ryl

Wojewódzka Rada Rynku Pracy:

 • Wojciech Łosik – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy I Pracowników Więziennictwa