Lubuskie

Kategoria:

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Lubuskiego:

PRZEWODNICZĄCA – BOGUSŁAWA KORNOWICZ – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

email: lubuskie@fzz.org.pl
email: b.kornowicz@wp.pl
Kom. 512 045 131

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. LUBUSKIEGO:

 1. KSAWERY TOPACZEWSKI – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
 2. DARIUSZ MIECZYŃSKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
 3. ELŻBIETA SZOSTAK – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 4. JAN CIEŚLARCZYK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
 5. AGATA HARCIAREK – WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „FORUM-OŚWIATA”
 6. SŁAWOMIR KOSTIUSZKO – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
 7. PIOTR ZYTKOWICZ – ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP
 8. TOMASZ STEFANIAK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ
 9. JOANNA KARAWAJEW – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Bogusława Kornowicz – wiceprzewodnicząca WRDS
 • Sławomir Kostiuszko
 • Ksawery Topczewski
 • Dariusz Mieczyński

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Joanna Karawajew