Lubelskie

Kategoria:

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Lubelskiego:

PRZEWODNICZĄCY – MAREK KOŁODZIEJCZYK – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY

email: lubelskie@fzz.org.pl
email: zw_lublin@interia.pl
Kom. 512 045 130

WICEPRZEWODNCZĄCY ZW FZZ WOJ. LUBELSKIEGO:

  1. MARZENA SIEK – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
  2. ELŻBIETA WARSZAWSKA – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
  3. JOANNA STEC-TRZPIL – ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI
  4. ELŻBIETA CHODZYŃSKA – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
  5. ERYK OSTAPIUK – ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KADROWYCH I ENERGETYKI
  6. MIROSŁAW GÓRCZYŃSKI – WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „FORUM-OŚWIATA” – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Marek Kołodziejczyk – wiceprzewodniczący WRDS
 • Artur Garbacz
 • Krzysztof Bohdan
 • Eryk Ostapiuk
 • Bernarda Machniak

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Mirosław Górczyński