email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W dniu 19.10. 2018 r. odbyło się posiedzenie ZP RDS ds. międzynarodowych z udziałem przedstawicieli MRPiPS, MSZ.

Forum Związków Zawodowych reprezentował p. Krzysztof Małecki.

Przedmiotem obrad była przede wszystkim dyskusja w sprawie Umowy pomiędzy UE a Wielką Brytanią o wyjściu tego kraju ze Wspólnoty Państw Europejskich (BREXIT), której głównym negocjatorem jest Michel Barnier.

Przedstawiciele związków zawodowych pytali głownie o prawa obywateli Polski po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

Zespół uaktualnił informację na temat prac dotyczących możliwości ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej w kontekście przygotowanej na zlecenie Rady Dialogu Społecznego opinii pn. „Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej”.

Członkowie Zespołu dokonali podsumowania obrad 107 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się w Genewie, dniach 28 maja – 8 czerwca 2018 r. Zespół omówił również przygotowania do obchodów setnej rocznicy powstania ILO, których kulminacja przypadnie podczas przyszłorocznej sesji ILO w czerwcu 2019 r.