email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Analiza systemu podatkowego – podatek dochodowy od osób fizycznych PIT była tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 28 maja 2019 r. . Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz inni przedstawiciele Ministerstwa Finansów (MF).

MF przedstawiło informację na temat podsumowania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. Poinformowało, że ogółem rozliczyło się 26 261 000 podatników. W pierwszym przedziale skali podatkowej – do 18% rozliczyło się 96 % podatników zaś w drugiej skali – 3,46% podatników. Podkreślono, że podatnicy skorzystali z ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych. Największą popularnością cieszyła się ulga na dzieci z której skorzystało ok. 4 mln podatników oraz ulga na cele rehabilitacyjne i wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Z możliwości łącznego opodatkowania małżonków skorzystało 9.000.000 podatników. W porównaniu do rozliczenia za 2016 r. było to o 145 tys. Podatników mniej. Z preferencyjnego opodatkowania dochodów przysługującego osobom samotnie wychowującym dzieci skorzystało 537,000 podatników. Przedstawiono również informacje z rozliczenia podatników opodatkowujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L) z której skorzystało 572,000 podatników. W przypadku PIT-38 „zyski kapitałowe” rozliczyło się 269,000 podatników zaś 103,000 podatników dokonało rozliczenia dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Postanowiono, że partnerzy społeczni do połowy czerwca br. przekażą swoje propozycje zmian niezbędnych do oceny sytemu podatkowego.