email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Projekty zakończone

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

12-05-2016, 23:03
Programy operacyjne
Więcej
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

12-05-2016, 23:04
Programy operacyjne
Więcej
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

12-05-2016, 23:05
Programy operacyjne
Więcej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

12-05-2016, 23:06
Programy operacyjne
Więcej
Leader

Leader

12-05-2016, 23:07
Programy operacyjne
Więcej
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

12-05-2016, 23:08
Programy operacyjne
Więcej
Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

28-10-2016, 15:56
Projekty Unijne z udziałem FZZ
Więcej
Projekty MŚP, w których FZZ jest partnerem

Projekty MŚP, w których FZZ jest partnerem

28-09-2017, 09:44
Więcej