email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych jest Partnerem w 2 projektach realizowanych w ramach działania 2.2 POWER „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”.    „Strategiczne wsparcie MŚP”  UDA-POWR.02.02.00-00-0044/16 
Lider projektu: 


Cel projektu:

Planowane efekty:

Wartość projektu:

Dofinansowanie z EFS:

Harmonogram projektu:


Więcej na stronie www.pzplewiatan.pl

„Kompleksowe wsparcie rozwoju zachodniopomorskich MŚP” UDA-POWR.02.02.00-00-0045/16
Lider projektu: 


Cel projektu:

Planowane efekty:

Wartość projektu:

Dofinansowanie z EFS:

Harmonogram projektu:


 
Więcej na stronie http://rzemioslo.slupsk.pl/projekty/