email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Projekt „Naprzeciw restrukturyzacji” powstał, by umożliwić firmom i pracownikom podjęcie wyzwań wobec restrukturyzacji. Uczestnicząc w nim, dowiesz się:

 

Zapraszamy do udziału przedstawicieli organizacji pracobiorców i  pracodawców , reprezentujących firmy zagrożone zwolnieniami w wyniku procesu restrukturyzacji.

W programie szkoleń i seminariów zaplanowaliśmy min. to, co o restrukturyzacji wiedzieć powinien każdy, kto stawia jej czoła:

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności i ma na celu zwiększenie kompetencji 564 przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pracodawców i pracodawców z zagadnień poszukiwania kompromisowych rozwiązań w zakresie prowadzenia procesu restrukturyzacji oraz łagodzenia jej negatywnych skutków.

Projekt przewiduje organizację szkoleń w grupach 15-osobowych oraz seminariów, w których udział wezmą przedstawiciele dialogu społecznego w grupach mieszanych, liczących 40 osób. Projekt „Naprzeciw restrukturyzacji” swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.

Czas trwania Projektu „Naprzeciw restrukturyzacji” : 1 maja 2011 – 31.03.2012

Więcej informacji na archiwum.fzz.org.pl