email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Czas trwania Projektu : od 1 listopada 2012 do 28 lutego 2014 roku.

Projekt „Centrum Szkoleń i Konsultacji” powstał by wzmocnić potencjał członków Forum Zawiązków Zawodowych w zakresie prowadzenia dialogu społecznego. Zgodnie z założeniami Projektu osiągnięcie powyższego celu możliwe będzie poprzez szkolenia, wizyty studyjne, seminarium, doradztwo oraz publikację Kodeksu Dobrych Praktyk.