email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych uzyskało dofinansowanie na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.

„Centrum Szkoleń i Konsultacji (CSiK)”

Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 5.5 „Rozwój  dialogu społecznego”, Poddziałania 5.5.2. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”.Instytucją Wdrażającą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Cel główny projektu:wzmocnienie potencjału Forum Związków Zawodowych jako partnera społecznego w zakresie prowadzenia dialogu w strukturach krajowych i europejskich poprzez skierowanie wsparcia do 640 osób i co najmniej 20 organizacji z terenu całej Polski.Cele szczegółowe projektu:

Grupa docelowaCzłonkowie związków zawodowych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych.Harmonogram zakłada realizację Projektu od 1 sierpnia 2009r. do 30 czerwca 2011 r.Projekt zakłada organizację szkoleń stacjonarnych i b-learningowych, konferencji, seminariów oraz wizyt studyjnych.
Konferencja inauguracyjna CSiK pt. Profesjonalizm w dialogu społecznym” odbyła się w dniach 28 września ’09 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.
Galeria Foto z konferencji

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu znajdują się na portalu Projektu www.csik.org.pl 

Więcej informacji archiwum.fzz.org.pl