7729467VIII-392-Opinia-FZZ-w-sprawie-jednorazowego-dodatku