3927207VIII-644-Opinia-do-ustawy-o-podatku-od-sprzedaży-detalicznej-20160620-1