Moje prawa są łamane

PIP jest instytucją, która w Polsce sprawdza czy twoje prawa są. Państwowa Inspekcja Pracy to organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem praw pracowniczych, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Żeby Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała twoje miejsce pracy musisz złożyć skargę. Taką skargę możesz pobrać tutaj (wzór skargi do PIP)

Związki zawodowe mają prawo zgłaszać naruszenie prawa pracy za Ciebie, gwarantując Ci zachowanie całkowitej anonimowości.

Państwowa Inspekcja Pracy, dodatkowo, poza zajmowaniem się kontrolowaniem pracodawców, służy także darmowe porady prawne (telefon do PIP na stronie FZZ)

WZORY PISM – EWENTUALNA SKARGA DO SĄDU

Opis dokumentuPobierz PDFPobierz DOC
Dyskryminacja – Przykładowe pismo w sprawie braku awansu z powodu płci.Pismo w formacie PDFPismo w formacie DOC
Przywrócenie do pracy – Przykładowe pismo w sprawie o przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach i zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracyPismo w formacie PDFPismo w formacie DOC
Mobbing – przykładowe pismo o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu z tytułu mobbinguPismo w formacie PDFPismo w formacie DOC
Uchylenie upomnienia – Jeżeli Twój pracodawca niesłusznie wręczył Ci upomnienie, w którym zarzuca Ci nieprawdziwe rzeczy przedstawiamy przykładowe pismo w sprawie uchylenia upomnienia.Pismo w formacie PDFPismo w formacie DOC
Mobbing – Pozew o zadośćuczynienie z tytułu krzywdy doznanej w wyniku mobbingu (uporczywie nękanie, zastraszanie oraz znieważanie przez nowego kierownika).Pismo w formacie PDFPismo w formacie DOC

Jak możemy Ci pomóc?

  1. Jeżeli twój pracodawca łamie prawo w stosunku do większej grupy zatrudnionych – zgłoście się do nas. Poinformujemy was jakie kroki możecie podjąć, jak założyć związek zawodowy, pomożemy nagłośnić waszą sprawę oraz wesprzemy w organizacji pikiety lub protestu. O tym, że takie działania są skuteczne świadczą nasze wcześniejsze akcje.
  2. Jeżeli Twój pracodawca łamie twoje prawa Być może chcesz zgłosić sprawę łamania Twoich praw do Państwowej Inspekcji Pracy, ale nie robisz tego z obawy przed ujawnieniem Twoich danych i zwolnieniem. Nie martw się, możemy zgłosić Twojego pracodawcę za Ciebie – z zachowaniem anonimowości Twoich danych! Związki zawodowe mogą pośredniczyć w zgłaszaniu naruszenia prawa pracy.