email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych z zadowoleniem przyjęło propozycję przeprowadzenia projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji który wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w momencie podejmowania nowych inwestycji na terytorium RP. Projektowane rozwiązanie przewidujące wsparcie nowych przedsięwzięć w formie przede wszystkim zwolnienia od podatku dochodowego, jest naszym zdaniem pozytywnym działaniem, pozwalającym na zainteresowanie przedsiębiorców terenami słabiej rozwinięto gospodarczo.

Pełna treść opinii znajduje się tutaj.