email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Opinia Forum Związków Zawodowych do „Przeglądu systemu emerytalnego – informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 637) wraz z propozycjami zmian” (projekt z dnia 31 października 2016 r.).

Pełna treść opinii znajduje się w pliku do pobrania zamieszczonym poniżej.