Przewodnicząca

 • Dorota Gardias

  Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

  Była Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego, Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Przewodnicząca Zakładowej Organizacji OZZPiP w wojewódzkim szpitalu w Słupsku. Miłośniczka książek Oriany Fallaci, spacerów i smooth jazzu.
 • Marcin Wróbel

 • Paweł Jurałowicz

 • Anna Łabudź Nowicka

 • Mirosław Grewiński

 • Joanna Lizut

 • Julian Auleytner

 • Dariusz Piskorek

 • Joanna Oczkowicz

 • Joanna Tymiańska

 • Maria Kochańska

 • Grzegorz Trefon

 • Jan Polaczek

 • Anna Wesołowska

 • Paweł Marcin Nowak

 • Małgorzata Szwajczuk

 • Robert Hamuda

 • Grażyna Musiałkiewicz

 • Marian Radoła

 • Halina Peplińska

 • Józef Korpusiński

 • Artur Garbacz

 • Krzysztof BOHDAN

 • Sławomir Kostiuszko

 • Ksawery Topczewski

 • Dariusz Mieczyński

 • Wiesław Rajca

 • Tomasz Surówka

 • Paweł Oświęcimka

 • Paweł Gawluk

 • Andrzej Rutkowski

 • Ignacy Krasicki

 • Henryk Świerc

 • Tomasz Wiercioch

 • Marek Gołda

 • Danuta Bazylewicz

 • Roman Gulis

 • Józef Ryl

 • Jerzy Kuryś

 • Agnieszka Olchin

 • Piotr Bazyluk

 • Czesław Kościerzyński

 • Krystyna Dębkowska

 • Józef Partyka

 • Michał Szczęśniak

 • Piotr Serafin

 • Robert Sobota

 • Iwona Borchulska

 • Mariola Semik

 • Krzysztof Czarnota

 • Elżbieta Butkiewicz

 • Piotr Szejn

 • Teresa Ratajczak

 • Mieczysław Szalbierz

 • Małgorzata Szymankiewicz

 • Krzysztof Żylak

 • Wiesław Brzychcy

 • Dariusz Czech

  Przewodniczący Regionu Śląskiego NSZZ Solidarność-80

Członkowie prezydium

 • Marcin KOLASA

  Członek prezydium

  leader Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej
 • Sławomir WITTKOWICZ

  Członek Prezydium

  leader Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność-Oświata" leader Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych
 • Longina KACZMARSKA

  Członek Prezydium

  Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
 • Roman Michalski

  Członek Prezydium

  Wiceleader Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego Członek Zarządu Forum Związków Zawodowych, Sekretarz Rady Dialogu Społecznego
 • Krzysztof Małecki

  Członek Prezydium

  leader Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Wielkopolskiego
 • Stanisław TAUBE

  Członek Prezydium

  leader Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP, leader Branży Transportu Drogowego i Municypalnego Forum Związków Zawodowych

Wiceprzewodniczący

 • Dariusz TRZCIONKA

  wiceleader

  leader Zarządu Głównego PZZ „KADRA”, członek Rady Dialogu Społecznego
 • Marek MNICH

  wiceleader

  leader Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”-80, członek Rady Dialogu Społecznego
 • Krystyna PTOK

  wiceprzewodnicząca

  Krystyna Ptok Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, członkini Rady Dialogu Społecznego
 • Waldemar LUTKOWSKI

  wiceleader

  Wiceleader Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, członek Rady Dialogu Społecznego
 • Stanisław STOLORZ

  wiceleader

  leader Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy członek Rady Dialogu Społecznego
 • Rafał Jankowski

  Wiceleader

  leader Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, członek Rady Dialogu Społecznego

Zarząd główny

 • Henryk Piątkowski

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

 • Krzysztof Dzikowski

  ZWIĄZEK ZAWODOWY TWÓRCÓW KULTURY

 • Wioletta Janoszka

  POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”

 • Józef Fifielski

  OGÓLNPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO

 • Krystyna Ciemniak

  Przewodnicząca ZW. Opolskiego

 • Anna Klitkowska

  KWZZ PRACOWNIKÓW GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Krzysztof Hetman

  NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA

 • Bogusław Studencki

  POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”

 • Henryk Konieczny

  NSZZ Solidarność'80 Konfederacja

 • Lewicka Małgorzata

  NSZZ PRACOWNIKÓW POLICJI

 • Andrzej Jaśkiewicz

  Związek Zawodowy Pracowników "RUCH" S.A. KADRA

 • Barbara Markowska-Wójcik

  ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TWÓRCZYCH TVP WIZJA

 • Samek Grzegorz

  FEDERACJA ZW. ZAW. MASZYNISTÓW KOLEJOWYCH

 • Małgorzata Oszywa

  FEDERACJA ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY

 • Czesław Tuła

  NSZZ FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA

 • Marian Strugała

  KZZ PRACOWNIKÓW TELEKOMUNIKACJI W POLSCE

 • Andrzej Matysek

  leader ZW. Świętokrzyskiego

 • Bernarda Machniak

  OZZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 • Krzysztof Fidelis

  OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY "STRAŻ POCZTOWA"

 • Piotr Staszak

  ZWIĄZEK ZAWODOWY KIEROWCÓW W POLSCE

 • Roman Badach-Rogowski

  KZZ PRACOWNIKÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • Maksymilian Rogacki

  leader Związku Zawodowego Aktorów Polskich

 • Tadeusz Pisarek

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

 • Grażyna Gaj

  PRZEWODNICZĄCA ZW. MAŁOPOLSKIEGO

 • Mariusz Zarzycki

  OZZZ PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO

 • Joanna Janczycka

  FZZ Pracowników Instytucji Publicznych

 • Andrzej Arndt

  leader ZW. Kujawsko-Pomorskiego

 • Krzysztof Stefanek

  leader ZW. Śląskiego

 • Dariusz Brzezowski

  OZZ KIEROWCÓW I MOTORNICZYCH

 • Bujas Zdzisław

  OZZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 • Józef Labuda

  ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WARSZTATOWYCH

 • Roman Harczenko

  NSZZ CIEPŁOWNIKÓW W POLSCE

 • Krzysztof Aniszewski

  NSZZ "SOLIDARNOŚC"-80

 • Eugeniusz Matusiak

  ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

 • Ewa Ochrymczuk

  OZZ PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ I FIZJOTERAPII

 • Piotr Saugut

  NSZZ LISTONOSZY POCZTY POLSKIEJ

 • Zenon Kopyściński

  NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY KIEROWCÓW

 • Beata Rozner

  OZZPBO ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 • Waldemar Węgłowski

  ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP

 • Tomasz Śliwa

  KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWYCH INSPEKTORÓW KONTROLI ZUS

 • Marek Stachyra

  ZWIĄZEK ZAWODOWY KAPITANÓW I OFICERÓW

 • Ryszard Wołoszczak

  ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI

 • Ferdynand Nowak

  ZWIĄZEK ZAWODOWY BANKU PEKAO S.A.

 • Eugeniusz Muszyc

  leader ZW. Podlaskiego

 • Ewa Tatarczak

  ZWIĄZEK ZAWODOWY RADA PORADNICTWA

 • Jarosław Ćmiel

  leader ZW. Łódzkiego

 • Paciulan Grzegorz

  leader ZW. Warmińsko-mazurskiego

 • Zdzisław Piekarz

  Związek Zawodowy Marynarzy i Rybaków Kontraktowych

 • Wojciech Osman

  leader ZW. Zachodniopomorskiego

 • Janina Potrzebny-Curyło

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych

 • Marek Kołodziejczyk

  leader ZW Lubelskiego

 • Bogusława Kornowicz

  Przewodnicząca ZW. Lubuskiego

 • Krzysztof Kisielewski

  leader ZW Dolnośląskiego

 • Beata Kalicka

  Związek Zawodowy Pracowników MSWiAP

 • Elżbieta Jurecka

  Związek Zawodowy Negocjator

 • Danuta Małecka

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników ZUS – „Niezależni”

 • Dariusz Brzezicki

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Bachanowicz Kamil

  leader NSZZF i PW Olsztyn

 • Jan Przywoźny

  leader zw mazowieckiego

 • Cezary Staroń

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

 • Alicja Jędrych

  Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”

 • Justyna Przybylska

  Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem"

 • Iwona Nałęcz – Idzikowska

 • Krzysztof Bączek

  Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

 • Barbara Belicka

  Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata”

 • Sławomir Koniuszy

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Monika Kucharska

  Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych

 • Monika Mazur

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii

 • Dariusz Rubach

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Andrzej Krześniak

 • Sławomir Siwy

 • Izabella Szczepaniak-Milczarek

 • Łukasz Tucki

 • Arkadiusz Poborski

  Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

 • Aleksandra Szewera Nalewajek

 • Grażyna Cebula- Kubat

 • Andrzej Krześniak- Stanisław

 • Jerzy Lipiński

 • Stanisław Chrzanowski

 • Augustyn Stachowicz

 • Witold Solski

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”
 • Małgorzata Kucab

 • Wojciech Gerus

 • Grzegorz Buksa

 • Dorota Ronek

 • Dagmara Ledzion

 • Piotr Bętkowski

 • Andrzej Wójcik

 • Andrzej Mazurek

 • Jacek Skała

 • Justyna Mroczko

 • Małgorzata Zatke-Witkowska

Związki zawodowe

 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

  Ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
  Przewodniczący Rafał Jankowski
 • NSZZ Pracowników Policji

  Ul. Puławska 148-150, 02-624 Warszawa
  Przewodniczący Bożena Cichorska
 • Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

  Ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa
  Przewodniczący Jan Przywożny
 • NSZZ „Solidarność”-80

  Ul. Mokotowska 61, 00-549 Warszawa
  Przewodniczący Marek Mnich
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

  Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
  Przewodniczący Cezary Staroń
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych

  Ul. Wróblewskiego 10, 93-578 Łódź
  Przewodniczący Magdalena Piętak
 • Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”

  Ul. Jagiełły 17, 32-600 Oświęcim
  Przewodniczący Alicja Jędrych
 • NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej

  Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
  Przewodniczący Marcin Kolasa
 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego

  Ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Przewodniczący Roman Badach- Rogowski
 • NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

  Ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
  Przewodniczący Czesław Tuła
 • Związek Zawodowy Twórców Kultury

  Ul. Daniłowiczowska 18/5a, 00-093 Warszawa
  Przewodniczący Krzysztof Dzikowski
 • Związek Zawodowy Pracowników „Ruch” S.A. Kadra

  Ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa
  Przewodniczący Andrzej Jaśkiewicz
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych

  Ul. Kraszewskiego 7/9, 93-161 Łódź
  Przewodniczący Grzegorz Buksa
 • NSZZ Solidarność’80 Konfederacja

  ul. Garncarska 5/U5, 30-377 Szczecin
  Przewodniczący Henryk Konieczny
 • Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej

  Ul. Bracka 8, 78-600 Wałcz
  Przewodniczący Eugeniusz Matusiak
 • NSZZ Ciepłowników w Polsce

  Ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  Przewodniczący Sławomir Kapała
 • Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych

  Ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
  Przewodniczący Jacek Przepiórzyński
 • Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów

  Ul. Garncarska 5, 71-616 Szczecin
  Przewodniczący Marek Stachyra
 • Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”

  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP", ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
  Przewodniczący Ewa Tatarczak
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

  ul. Nowy Józefów 52/54, 94-406 Łódź
  Przewodniczący Damian Drzewiecki
 • Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

  Ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
  Przewodniczący Stanisław Taube
 • Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”

  Ul. Obroki 77, 40-833 Katowice
  Przewodniczący Dariusz Trzcionka
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

  Plac Kaszubski 8/508, 81-350 Gdynia
  Przewodniczący Henryk Piątkowski
 • Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej

  Ul. Domaniewska 36/38, 02-563 Warszawa
  Przewodniczący Beata Kalicka
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii

  Ul. Kozanowska 109, 54-142 Wrocław
  Przewodniczący Ewa Ochrymczuk
 • NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

  Ul. Bydgoska 4, 86- 170 Nowe
  Przewodniczący Dariusz Kuszewski
 • Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”

  Ul. 3 Maja 8/3, 85-016 Bydgoszcz
  Przewodniczący Sławomir Wittkowicz
 • Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

  Ul. Redarów 28, 52-340 Wrocław
  Przewodniczący Krzysztof Kisielewski
 • NSZZ Pracowników Pożarnictwa

  Ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
  Przewodniczący Krzysztof Hetman
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
  Przewodniczący Beata Rozner
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

  Ul. Podwale 11 lok.311, 00-252 Warszawa
  Przewodniczący Krystyna Ptok
 • NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej

  Ul. Żymierskiego 5, 66-540 Stare Kurowo
  Przewodniczący Piotr Saugut
 • Związek Zawodowy Marynarzy i Rybaków Kontraktowych

  Ul. Krzysztofa Kolumba 60/4u, 70-035 Szczecin
  Przewodniczący Zdzisław Piekarz
 • NZZ Kierowców

  ul. Zgoda 6 lok.17, 05-804 Pruszków
  Przewodniczący Zenon Kopyściński
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych

  Ul. Zamoyskiego 58, 30-523 Kraków
  Przewodniczący Irena Błaszczyk
 • Związek Zawodowy Kierowców w Polsce

  Ul. Krasińskiego 14/24, 42-200 Częstochowa
  Przewodniczący Piotr Staszak
 • Zakładowy Związek Zawodowy Banku PEKAO S.A.

  Ul. Św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań
  Przewodniczący Piotr Bętkowski
 • Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS

  Ul. Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów
  Przewodniczący Dagmara Ledzion
 • Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. Wizja

  Ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
  Przewodniczący Barbara Markowska- Wójcik
 • Związek Zawodowy Pracowników Policji

  Ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
  Przewodniczący Joanna Stec-Trzpil
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Instytucji Publicznych

  Ul. Raginisa 6/49, 35-516 Rzeszów
  Przewodniczący Joanna Janczycka
 • Krajowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

  Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
  koresp na: WZZPGWIOŚ przy AQUANET S.A., ul. Wiśniowa 13, 61-477 Poznań
  Przewodniczący
 • Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce

  Al. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin pok. 242
  Przewodniczący Marian Strugała
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa

  Al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź
  Przewodniczący Wojciech Gerus
 • Związek Zawodowy NEGOCJATOR

  Ul. Grzybowska 53/57, 37-400 Warszawa
  Przewodniczący Aleksandra Muras
 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni”

  Ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa
  Przewodniczący Robert Baraniak
 • Związek Zawodowy Aktorów Polskich

  Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa
  Przewodniczący Maksymilian Rogacki
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii

  Ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko Biała
  Przewodniczący Monika Mazur
 • Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem”

  ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław
  Przewodniczący Konrad Góralczyk
 • Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  Przewodniczący Renata Pszczółkowska-Kozub
 • Związek Zawodowy Celnicy PL

  Ul. Szpitalna 3b 5-7, 45-110 Opole
  Przewodniczący Sławomir Siwy
 • Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

  ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa
  Przewodniczący Jan Przywożny
 • Związek Zawodowy Pracowników Technicznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

  Ul. Wieżowa 8, 02- 147 Warszawa
  Przewodniczący Stanisław Chrzanowski
 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

  ul.Jagiellońska 56/51, 03-468 Warszawa
  Przewodniczący Łukasz Tucki
 • KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

  Ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
  Przewodniczący Iwona Czarnecka
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych

  ul. Nowotarska, 20 87-100 Toruń. Adres do korespondencji: ul. Zacisze 6/2 05-140 Serock
  Przewodniczący Aleksandra SZEWERA-NALEWAJEK
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

  Ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz
  Przewodniczący Grażyna Cebula-Kubat
 • Związek Zawodowy „KONTRA 2000”

  ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, Tel./ fax 15 832 61 08
  Przewodniczący Augustyn Stachowicz
 • Związek Zawodowy Sektora Obronnego

  ul. 11 Listopada 17/19, 00-909 Warszawa, skr. poczt. 5
  Przewodniczący Małgorzata Kucab
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”

  ul. Żbikowa 14, 61-065 Poznań
  Przewodniczący Witold Solski
 • Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej

  Ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
  Przewodniczący Jacek Skała

Komisja rewizyjna

 • Waldemar Ziobro

  ZZPW

 • Zdzisław Gnaciński

 • Bernard Cieślik

 • Tomasz Sus

Zespół

-

 • Bogdan Walkowiak

 • Krzysztof Balcer

  kom. 693 997 208
 • Bożena Cichorska

  NSZZ Pracowników Policji

 • Iwona Czarnecka

 • Marek Szulc

  NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
 • Maria Ałaszkiewicz- Pietr

 • Piotr Kujawa

 • Eryk Ostapiuk

 • Grzegorz Gubała

 • Mariusz Puchalski

 • Zbigniew Sagański

 • Marek Carli

 • Sławomir Klepacki

 • Krzysztof Wierzbicki

 • Anna Urbanowicz

 • Andrzej Szary

 • Marian Boguszyński

 • Damian Drzewiecki

 • Jacek Przepiórzyński

 • Grzegorz Wronkowski

 • Ilona Kwiatkowska -Falkowska

 • Marek Różański

 • Marek Ziobro

 • Beata Jendra

 • Grzegorz Pronobis

 • Robert Baraniak

  Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni”

 • Przemysław Worek

 • Mariusz Tynecki

 • Irena Błaszczyk

 • Aleksandra Muras

 • Joanna Stec-Trzpil

 • Jacek Zając

 • Janusz Kowalczyk

 • Zofia Czyż

 • Grzegorz Kołodziej

 • Urszula Łobodzińska

Zarządy Wojewódzkie Forum Związków Zawodowych

PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE ŚLĄSKIE OPOLSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBELSKIE ŁÓDZKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE KUJAWSKO- POMORSKIE ZACHODNIO- POMORSKIE PODLASKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE POMORSKIE

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Podkarpackiego:

PRZEWODNICZĄCY – MAREK GOŁDA – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80

email: podkarpackie@fzz.org.pl/ solidarnosc80@vp.pl
Kom.  512 045 273

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. PODKARPACKIEGO:

 1. EWA MAZUREK – ZWIĄZEK ZAWODOWY BANKU PEKAO S.A.
 2. DANUTA BAZYLEWICZ – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 3. IWONA RUTKOWSKA -WYDRA – WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „FORUM-OŚWIATA”
 4. JERZY NIEMY – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
 5. JÓZEF RYL – POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”
 6. KRZYSZTOF JĘDRUCH – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
 7. ROMAN GULIS – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY CIEPŁOWNIKÓW W POLSCE
 8. WIESŁAW BAR – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „GÓRNIKÓW-NAWTOWCÓW” W PGNIG S.A.
 9. ZENON BIKOWSKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SCHRONISK DLA NIELETNICH I ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Marek Gołda – Wiceprzewodniczący WRDS
 • Danuta Bazylewicz
 • Roman Gulis
 • Józef Ryl

Wojewódzka Rada Rynku Pracy:

 • Wojciech Łosik – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy I Pracowników Więziennictwa

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Małopolskiego:

PRZEWODNICZĄCA – GRAŻYNA GAJ – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

email: malopolskie@fzz.org.pl
email: g.gaj@ozzpip.pl
Kom. 512 045 243

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ:

 1. JANUSZ ADAMSKI – POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”
 2. CELINA RACHLEWICZ – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 3. PAWEŁ BARAN – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
 4. TOMASZ SURÓWKA – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
 5. PAWEŁ OŚWIĘCIMKA – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
 6. ANDRZEJ MRUCZEK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
 7. WIESŁAW RAJCA – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Grażyna Gaj – Wiceprzewodnicząca WRDS
 • Wiesław Rajca
 • Tomasz Surówka
 • Paweł Oświęcimka
 • Grzegorz Gubała

Wojewódzka Rada Rynku pracy: Wiesław Rajca

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Śląskiego:

P. O. PRZEWODNICZĄCEGO – JACEK ZAJĄC – POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”

email: slaskie@fzz.org.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. ŚLĄSKIEGO:

 1. IWONA BORCHULSKA – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 2. PIOTR SERAFIN – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
 3. DARIUSZ CZECH – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
 4. MICHAŁ SZCZĘŚNIAK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
 5. TOMASZ SZYMANKIEWICZ – WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „FORUM-OŚWIATA”
 6. TOMASZ WALASZCZYK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
 7. GRZEGORZ BUKSA – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY KIEROWCÓW I MOTORNICZYCH
 8. JACEK ZAJĄC – POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA” – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Michał Szczęśniak
 • Piotr Serafin
 • Iwona Borchulska
 • Dariusz Czech
 • Jacek Zając

Przedstawiciele ZWŚ- FZZ w Powiatowych Radach Rynku Pracy;

 1. Będzin – Wiesław Drąg
 2. Bielsko-Biała – Adam Zborowski
 3. Bytom – Mariusz Wakuła
 4. Cieszyn – Tomasz Donacik
 5. Chorzów – Tomasz Górny
 6. Częstochowa – Włodzimierz Seifryd
 7. Dąbrowa Górnicza – Marek Nanuś
 8. Gliwice – Grzegorz Buksa
 9. Jastrzębie-Zdrój – Grzegorz Mosoń
 10. Jaworzno – Tadeusz Wierzchowski
 11. Katowice – Radosław Drobik
 12. Kłobuck – Janusz Pacha
 13. Lubliniec – Małgorzata Blukacz
 14. Mikołów – Czesław Rakowski
 15. Mysłowice – Jacek Zając
 16. Myszków – Tomasz Szymankiewicz
 17. Piekary Śląskie – Antoni Tomczyk
 18. Pszczyna – Artur Barczyk
 19. Racibórz – Małgorzata Lenart
 20. Ruda Śląska – Maria Pakosz
 21. Rybnik – Andrzej Przeliorz
 22. Siemianowice Śląskie – Grzegorz Budis
 23. Sosnowiec – Piotr Rospęk
 24. Świętochłowice – Jan Cierlica
 25. Tarnowskie Góry – Lidia Kaczyńska
 26. Wodzisław Śląski – Jakub Jankowski
 27. Zabrze – Wioletta Janoszka
 28. Żory – Grzegorz Paryl
 29. Żywiec – Witold Waliczek

Przedstawiciel ZWŚ-FZZ w składzie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Katowicach;

 1. Jacek Zając

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Opolskiego:

PRZEWODNICZĄCA – KRYSTYNA CIEMNIAK – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

email: opolskie@fzz.org.pl
email: k.ciemniak@wp.pl
Kom. 512 045 246

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. OPOLSKIEGO:

 1. DANUTA MALKUSZ – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
 2. LEOKADIA WINIARSKA – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
 3. HENRYK ŚWIERC – MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GRUPY PZU W OPOLU „JEDNOŚĆ”
 4. IGNACY KRASICKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI
 5. TOMASZ WIERCIOCH – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
 6. JANUSZ BOCHENEK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Krystyna Ciemniak – Wiceprzewodnicząca WRDS
 • Marek Ziobro
 • Marek Różański
 • Ignacy Krasicki

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Janusz Bochenek

Zarządy Powiatowe:

(Krapkowice) Witold Mikitiuk, (Brzeg) Jacek Przybylski, (Nysa)Piotr Lisowiec, (K – Koźle) Krystyna Ciemniak

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Świętokrzyskiego:

PRZEWODNICZĄCY – ANDRZEJ MATYSEK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY CIEPŁOWNIKÓW W POLSCE

email: matand5@wp.pl / swietokrzyskie@fzz.org.pl
Kom. 512 045 275

WICEPRZEWODNICZACY ZW FZZ WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 1. KRZYSZTOF CZARNOTA – ZWIĄZEK ZAWODOWY KOLEJARZY ŚWIĘTOKRZYSKICH W KIELCACH
 2. JERZY KANIEWSKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
 3. AUGUSTYN STACHOWICZ – ZWIĄZEK ZAWODOWY „KONTRA – 2000”
 4. KRYSTYNA RZESZOWIAK – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 5. JANUSZ LASEK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
 6. STANISŁAW BRZEZIŃSKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

Andrzej Matysek – wiceprzewodniczący WRDS
Mariola Semik
Krzysztof Czarnota

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Stanisław Brzeziński

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Dolnośląskiego:

PRZEWODNICZĄCY – KRZYSZTOF KISIELEWSKI– OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO

email: dolnoslaskie@fzz.org.pl
email: mzzprc@interia.eu
Tel. 782 820 144

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO:

 1. MARCIN BRASZCZOK – ZWIĄZEK ZAWODOWY „MIEDZIOWI” KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
 2. ANITA KRAŚNICKA – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
 3. RYSZARD MARGAS – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH
 4. MARIAN RADOŁA – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” -80
 5. MARIUSZ ZARZYCKI – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
 6. DARIUSZ ZYGMAŃSKI – ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WABCO POLSKA SP. Z O.O.
 7. GABRIELA ŻELAZNA – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
 8. MARZENA BEREZOWSKA – WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Krzysztof Kisielewski – wiceprzewodniczący WRDS
 • Marian Radoła
 • Robert Hamuda
 • Maria Ałaszkiewicz- Pietr
 • Mariusz Zarzycki

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Lubelskiego:

PRZEWODNICZĄCY – MAREK KOŁODZIEJCZYK – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY

email: lubelskie@fzz.org.pl
email: zw_lublin@interia.pl
Kom. 512 045 130

WICEPRZEWODNCZĄCY ZW FZZ WOJ. LUBELSKIEGO:

  1. MARZENA SIEK – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
  2. ELŻBIETA WARSZAWSKA – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
  3. JOANNA STEC-TRZPIL – ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI
  4. ELŻBIETA CHODZYŃSKA – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
  5. ERYK OSTAPIUK – ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KADROWYCH I ENERGETYKI
  6. MIROSŁAW GÓRCZYŃSKI – WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „FORUM-OŚWIATA” – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Marek Kołodziejczyk – wiceprzewodniczący WRDS
 • Artur Garbacz
 • Krzysztof Bohdan
 • Eryk Ostapiuk
 • Bernarda Machniak

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Mirosław Górczyński

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Łódzkiego:

PRZEWODNICZĄCY – JAROSŁAW ĆMIEL – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA

ul. Beskidzka 54a,
91 – 612 Łódź
email: lodzkie@fzz.org.pl
email: zwl.fzz@op.pl
Tel./ fax 42 675-05-08
Kom. 512 045 164

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. ŁÓDZKIEGO:

 1. BARBARA DĘBIŃSKA – ZWIĄZEK ZAWODOWY AKTORÓW POLSKICH
 2. KAROL HOLAK – MIĘDZYZAKŁADOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „WSPÓŁPRACA”
 3. WALDEMAR LUTKOWSKI – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
 4. DAMIAN DRZEWIECKI – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO
 5. JAROSŁAW GÓRSKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
 6. MAŁGORZATA FRĄCALA – ZWIĄZEK ZAWODOWY BANKU PEKAO S.A.
 7. STANISŁAW ZUCHMAŃSKI – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY KIEROWCÓW I MOTORNICZYCH
 8. ZDZISŁAW BUJAS – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 9. KRZYSZTOF FIDELIS – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY STRAŻ POCZTOWA
 10. PAWEŁ STĘPNIEWSKI – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY STRAŻ POCZTOWA

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Waldemar Lutkowski – Wiceprzewodniczący WRDS
 • Zdzisław Bujas
 • Jarosław Ćmiel
 • Krzysztof Fidelis

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Krzysztof Fidelis OZZ Straż Pocztowa

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Lubuskiego:

PRZEWODNICZĄCA – BOGUSŁAWA KORNOWICZ – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

email: lubuskie@fzz.org.pl
email: b.kornowicz@wp.pl
Kom. 512 045 131

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. LUBUSKIEGO:

 1. KSAWERY TOPACZEWSKI – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
 2. DARIUSZ MIECZYŃSKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
 3. ELŻBIETA SZOSTAK – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 4. JAN CIEŚLARCZYK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
 5. AGATA HARCIAREK – WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „FORUM-OŚWIATA”
 6. SŁAWOMIR KOSTIUSZKO – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
 7. PIOTR ZYTKOWICZ – ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP
 8. TOMASZ STEFANIAK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ
 9. JOANNA KARAWAJEW – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Bogusława Kornowicz – wiceprzewodnicząca WRDS
 • Sławomir Kostiuszko
 • Ksawery Topczewski
 • Dariusz Mieczyński

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Joanna Karawajew

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Wielkopolskiego:

PRZEWODNICZĄCY – KRZYSZTOF MAŁECKI – KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY INSPEKTORÓW KONTROLI ZUS

email: poznan@fzz.org.pl / wielkopolskie@fzz.org.pl
Kom. 512 045 297

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. WIELKOPOLSKIEGO:

 1. ANNA KLITKOWSKA – KRAJOWY WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 2. JAN KOŹMIŃSKI – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
 3. MAŁGORZATA MILA – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO
 4. TERESA RATAJCZYK – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 5. PIOTR RYBIŃSKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ ’80 KONFEDERACJA
 6. MIECZYSŁAW SZALBIERZ – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
 7. DARIUSZ ŻAK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Krzysztof Małecki – wiceprzewodniczący WRDS
 • Teresa Ratajczak
 • Anna Klitkowska
 • Mieczysław Szalbierz
 • Andrzej Szary

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Dariusz Żak

Powiatowa Rada Zatrudnienia

Zbigniew Jankowski (poznański), Milena Janas (chodzieski), Jarosław Guziałek (gnieźnieński), Andrzej Zawodny (jarociński), Ewa Nowak (kępiński), Halina Spis (krotoszyński), Waldemar Łyskawa (wrzesiński), Maria Szymczak ( kolski), Władysław Nieckarz (ostrowski), Jan Fikus ( pilski), Ewa Piasecka (wągrowiecki), Marzena Umańska ( czarnkowsko – trzcianecki), Anna Hurysz (obornicki).

Zarządy powiatowe FZZ

Michał Kabat ( chodzieski), Zbigniew Jankowski (poznański), Jarosław Guziałek (gnieźnieński), Andrzej Zawodny (jarociński), Ewa Nowak (kępiński), Radosław Strakulski ( krotoszyński), Wioletta Rybczyńska (wrzesiński), Teresa Sołtysiak (kolski), Zenon Schulz ( pilski), Ewa Piasecka ( wągrowiecki), Anna Łopatko ( czarnkowsko-trzcianecki), Anna Hurysz (obornicki).

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Mazowieckiego:

PRZEWODNICZĄCY – ZBIGNIEW SAGAŃSKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80

 

email: mazowieckie@fzz.org.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. MAZOWIECKIEGO:

 1. JAN PRZYWOŹNY – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
 2. MAREK CARLI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
 3. ZOFIA CZYŻ – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 4. JACEK KRUPIŃSKI – ZZPIT PERN S.A.
 5. ROBERT BARANIAK – KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY ZUS ,,NIEZALEŻNI”

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Jan Przywoźny – Wiceprzewodniczący
 • Grzegorz Pronobis
 • Marek Carli
 • Zbigniewa Sagański
 • Beata Jendra
 • Przemysław Worek

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Anna Grześkiewicz-Głogowska – Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Kujawsko-pomorskiego:

PRZEWODNICZĄCY – ANDRZEJ ARNDT- ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP

 

email: kujawskopomorskie@fzz.org.pl
email: zzpkm@mzk.bydgoszcz.pl
Kom. 512 045 125

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO:

 1. SŁAWOMIR WITTKOWICZ – WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „FORUM-OŚWIATA”
 2. HALINA PEPLIŃSKA – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 3. JAROSŁAW SZYSZKA – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
 4. PIOTR KUJAWA – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
 5. JÓZEF KORPUSIŃSKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
 6. WŁODZIMIERZ SASS – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Andrzej Arndt – Wiceprzewodniczący WRDS
 • Halina Peplińska
 • Sławomir Wittkowicz
 • Józef Korpusiński
 • Piotr Kujawa

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Roman Harczenko

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Zachodniopomorskiego:

PRZEWODNICZĄCY – WOJCIECH OSMAN – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80

email: zach.pom.fzz@wp.pl / zachodniopomorskie@fzz.org.pl
Kom. 512 045 313

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

 1. BARBARA STĘPIEŃ – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
 2. KRZYSZTOF CZERNIAK – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY OFICERÓW I MARYNARZY
 3. MARIAN BOGUSZYNSKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
 4. EWA HNAT – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 5. MAŁGORZATA SZYMANKIEWICZ – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 6. MARIAN STRUGAŁA – KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW TELEKOMUNIKACJI W POLSCE
 7. ROMAN MICHALSKI – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
 8. WIESŁAW BRZYCHCY – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
 9. ARKADIUSZ POBORSKI – OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Wojciech Osman – Wiceprzewodniczący WRDS
 • Małgorzata Szymankiewicz
 • Wiesław Brzychcy
 • Marian Boguszyński
 • Roman Michalski
 • Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Izabela Jaworska – Florek

Zarządy powiatowe FZZ

Roman Michalski (Szczecin), Marcin Nowakowski (Gryfino), Mirosław Cieślak (Myślibórz), Andrzej Wiśniewski (Świnoujście), Andrzej Kamoda (Sławno), Marek Kuzynin (Choszczno), Andrzej Karaś (Gryfice), Bożena Książek ( Kołobrzeg), Mariusz Brzeziński (Łobez), Jadwiga Gut (Wałcz), Ireneusz Woźniak (Szczecinek), Bożena Korzemiacka (Police), Leszek Mechowski (Stargard Szczeciński).

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Podlaskiego:

PRZEWODNICZĄCY – EUGENIUSZ MUSZYC – PODLASKA FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

email: federacja@adres.pl / podlaskie@fzz.org.pl
Kom. 512 045 256

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. PODLASKIEGO:

 1. AGNIESZKA OLCHIN – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 2. WOJCIECH CHOCIEJ – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
 3. KRZYSZTOF GOGOWSKI – MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BRITISH-AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.
 4. PIOTR BARANICZ – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ
 5. PAWEŁ GERLEY – WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „FORUM-OŚWIATA”
 6. SŁAWOMIR KLEPACKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ ’80 KONFEDERACJA
 7. MARCIN MAKAREWICZ – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Eugeniusz Muszyc – wiceprzewodniczący WRDS
 • Agnieszka Olchin
 • Sławomir Klepacki
 • Krzysztof Wierzbicki

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Eugeniusz Muszyc

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Warmińsko-Mazurskiego:

PRZEWODNICZĄCY – SŁAWOMIR KONIUSZY – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW

email: warminskomazurskie@fzz.org.pl, zwfzz.olsztyn@wp.pl
tel. 47 731 56 90
kom. 509 019 965

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 1. KRZYSZTOF BĄCZEK – FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KOLEJARZY
 2. ELŻBIETA BUTKIEWICZ – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 3. ADAM HAJDUCZENIA – ZWIĄZEK ZAWODOWY AKTORÓW POLSKICH
 4. MAREK SZULC – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” – 80
 5. ZBIGNIEW SIKORSKI – POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”
 6. SYLWESTER SIEKLICKI – KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZUS ”NIEZALEŻNI”
 7. ANDRZEJ TYMECKI – POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „KADRA”
 8. MACIEJ KUSZILEK – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ
 9. KAMIL BACHANOWICZ – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
 10. HENRYK KOŁECKI – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Sławomir Koniuszy – Wiceprzewodniczący WRDS
 • Elżbieta Butkiewicz
 • Piotr Szejn
 • Marek Szulc

 

 

Zarząd Wojewódzki FZZ województwa Pomorskiego:

PRZEWODNICZĄCY – STANISŁAW TAUBE – ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RP

email: s.taube@zzpkmgdynia.pltaubestanislaw@interia.pl / pomorskie@fzz.org.pl
Kom. 512 045 250
Kom. S. Taube: 660 679 874

WICEPRZEWODNICZĄCY ZW FZZ WOJ. POMORSKIEGO:

 1. SZCZEPAN KLENIEWSKI – ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W GDYNI
 2. ANNA URBANOWICZ – KRAJOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „AD REM”
 3. JÓZEF PARTYKA – NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW
 4. MAGDALENA LIPSKA – ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU SZYBKIEJ KOLEI MIEJSKIEJ „CISOWA”
 5. RADOSŁAW CZERNIAK – ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TRANSPORTU KOLEJOWEGO GRUPY LOTOS
 6. JACEK OPARA – ZWIĄZEK ZAWODOWY CELNICY PL
 7. MACIEJ BIELECKI – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY OFICERÓW I MARYNARZY
 8. ILONA KWIATKOWSKA-FALKOWSKA – OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – CZŁONEK WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego:

 • Stanisław Taube – wiceprzewodniczący WRDS
 • Krystyna Dębkowska
 • Józef Partyka
 • Anna Urbanowicz
 • Ilona Kwiatkowska-Falkowska

Wojewódzka Rada Rynku Pracy: Ilona Kwiatkowska-Falkowska

Zarządy Wojewódzkie Forum Związków Zawodowych

PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE ŚLĄSKIE OPOLSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBELSKIE ŁÓDZKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE KUJAWSKO- POMORSKIE ZACHODNIO- POMORSKIE PODLASKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE POMORSKIE

Podkarpackie

 • NSZZ GÓRNIKÓW-NAFTOWCÓW W PGNIG

  ul. Sienkiewicza 12
  38-500 Sanok
  Tel. 13 465 21 18
  Fax. 13 465 21 17
  Przewodniczący: Jacek Szuszek

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RZESZOWSKIEGO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO S.A

  Ul. 8-go Marca 6
  35-959 Rzeszów
  Tel. 17 749 70 82
  Przewodnicząca: Elżbieta Grabowska

 • Związek Zawodowy Pracowników Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

  Ul. Energetyków 13
  37-450 Stalowa Wola
  Tel. 15 877 64 85
  Przewodniczący: Tomasz Staniszewski

Małopolskie

 • ZWIĄZEK NAUCZYCIELI RZECZYPOSPOLITEJ

  os. Sikorskiego 15 B
  32-200 Miechów
  znrmiechow@interia.pl
  Przewodniczący: Adam Pituch

   

Śląskie

 • MIĘDZYZAKŁADOWY MŁODZIEŻOWY ZW. ZAW. PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND S.A.

  ul. Piłsudskiego 92
  41-308 Dąbrowa Górnicza
  Tel. 32 794 53 00
  Tel. 32 794 53 01
  Fax  32 795 55 22
  mmzz@onet.eu
  Przewodnicząca: Halina Giemza

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. S.HADYNY

  Ul. Zamkowa 3
  42-286 Koszęcin
  Fax 34 310 64 16
  Przewodniczący: Jacek Wawrzyniec Kapica

 • KOMISJA KRAJOWA SOLIDARNOŚĆ'80 Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

  ul. Naruszewicza 3/7
  41-200 Sosnowiec
  biuro@solidarnosc80.net
  Przewodniczący: Paweł Leśniewski

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO

  Al. Pokoju 44
  42-200 Częstochowa
  nszz.regionuczestochowskiego@op.pl
  Przewodniczący: Tomasz Ziółkowski

 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY HUTNIKÓW W CMC POLAND SP. Z O.O.

  Ul. Piłsudskiego 82
  42-400 Zawiercie
  Tel. 32  672 52 23
  Przewodniczący: Grażyna Nowakowska

 • Związek Zawodowy Pracowników Valeo w Polsce

  Ul. Bestwińska 21
  43-502 Czechowice-Dziedzice
  Przewodniczący: Jerzy Jarco

Opolskie

 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GRUPY PZU "JEDNOŚĆ" W OPOLU

  Ul. Ozimska 5
  45-057 Opole
  Tel. 77 401 71 22
  Fax 77 401 71 22
  nszzopole@pzu.pl
  Przewodniczący: Krzysztof Ziemniewski

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY ALTERNATYWA ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH KRUSZWICA S.A W BRZEGU

  ul. Makarskiego 35 lok 1
  49-305 Brzeg
  Przewodniczący: Waldemar Baurski

 • Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

  Ul. Grzegorza Piramowicza 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle
  Przewodniczący: Daniel Bul

Świętokrzyskie

 • NSZZ PRAC. ENERIS SUROWCE S.A.

  Ul. Zagańska 232a
  25-563 Kielce
  Tel. 41 331 40 99
  Fax 41 331 20 50
  Przewodniczący: Urszula Zawadzka

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW ZEORK

  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51
  26-110 Skarżysko Kamienna
  Tel. 41 25 262 68
  Przewodniczący: Szymon Świtowski

 • OGÓLNOPOLSKI MIĘDZYBRANŻOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY "RAZEM"

  Ul. Tysiąclecia 22
  26-110 Skarżysko–Kamienna
  Przewodniczący: Zenon Chaba

Dolnośląskie

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW WABCO POLSKA SP. Z O.O

  Ul. Ostrowskiego 34
  53-238 Wrocław
  zzp.wabco@gmail.com
  Przewodniczący: Dariusz Zygmański

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POL-MIEDŹ-TRANS w LUBINIE

  Ul. M. Skłodowskiej-Curie 190
  59-301 Lubin

  Przewodnicząca: Ewa Ziółkowska

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DCR SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE (DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI)

  Ul. Janusza Korczaka 1
  58-400 Kamienna Góra
  Tel. 75 645 97 14
  Fax  75 645 96 01
  zzpdcr@dcr.org.pl
  Przewodnicząca: Agnieszka Chodkowska- Wyrwisz

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH I ADMINISTRACJI „DOZÓR” ENERGETYKA SP Z O.O. W LUBINIE

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
  59-300 Lubin
  Przewodniczący: Mieczysław Dykta

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OŚWIATY, OPIEKI I WYCHOWANIA

  Pl. Kościelny 1
  58-400 Kamienna Góra
  zzpooiw@interia.pl
  Przewodnicząca: Magdalena Giercarz-Borkowska

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY "MIEDZIOWI" KGHM POLSKA MIEDŻ W LUBINIE

  ul. M. Skłodowskiej – Curie 188
  59-301 Lubin
  Przewodniczący: Marcin Braszczok

 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Polskiej Miedzi

  Ul. Henryka Dąbrowskiego 50
  59-101 Polkowice
  Przewodniczący: Leszek Hajdacki

Lubelskie

 • MIEDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW „ENERGETYK”

  Ul. Koźmiana 1
  22-400 Zamość
  Przewodniczący: Artur Pieczykolan

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ-80” REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI W LUBLINIE

  Ul. Kunickiego 35
  20-417 Lublin
  Adres do korespondencji:
  ul. Orzechowskiego 12
  20-429 Lublin

  Tel. 81 751 26 21
  Przewodnicząca: Grażyna Jargiło
  Wiceprzewodniczący: Wiesław Grela

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PGE DYSTRYBUCJA S.A.

  Ul. Marsa 95
  04-470 Warszawa
  zzpd.OW@pgedystrybucja.pl
  Przewodnicząca: Beata Trębicka

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KADROWYCH ENERGETYKI

  Ul. Garbarska 21A
  20-340 Lublin
  Tel./fax 81 344 51 80
  Tel. 81 445 13 80
  Przewodniczący: Eryk Ostapiuk

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

  MPK LUBLIN SP.Z O.O.
  Ul. A. Grygowej 56
  20-260 Lublin
  Przewodniczący: Piotr Antoni Osiecki
  nzzpkm@wp.pl

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SAMODZIELNEJ PUBLICZNEJ STACJI POGOTOWIA RATOWNICZEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W ZAMOŚCIU

  Ul. Starowiejska 23
  22-400 Zamość
  Przewodnicząca: Maria Kabaczyńska
  zz_admini_pogotowiazamosc@op.pl

   

Łódzkie

 • MIĘDZYZAKŁADOWY NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „WSPÓŁPRACA”

  Ul. Targowa 18
  90-042 Łódź
  Tel. 42 675 54 89
  Przewodniczący: Karol Holak

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH

  ul. Czerwona 7
  96-100 Skierniewice
  Tel./ fax 46  833 30 97
  nszzprac.mzksp.zo.o.skce@gmail.com
  Przewodniczący: Roman Walendzik

 • NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SĄDÓW OKRĘGU PIOTROWSKIEGO

  Ul. Słowackiego 5
  97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel. 44 649 42 60
  nzzpsop.piotrkow@wp.pl
  Przewodniczący Artur Dąbrowski

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŁODZI "FORUM"

  Ul. Wierzbowa 52
  90-133 łódź
  forum@zwik.lodz.pl
  Przewodnicząca: Anna Bylewska-Juszczak

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PABIANICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

  Ul. Zamkowa 12
  95-200 Pabianice
  Tel. 42 215 98 41
  a.jaslan@psm-pabianice.pl
  Przewodnicząca: Andżelika Jaślan

Lubuskie

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW LABORATORIUM PRZY WSSE W GORZOWIE WLKP.

  Ul. Jagiellończyka 8b
  66-400 Gorzów Wielkopolski
  zzlab_gorzow@onet.pl
  Przewodnicząca: Małgorzata Wojtal

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW LUBSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

  Ul. Paderewskiego 20
  68-300 Lubsko
  Tel. 68 457 77 34
  Przewodniczacy: Waldemar Fluder

   

 • Międzyzakładowy związek zawodowy pracowników jednostek budżetowych ‘’porozumienie 20’’

  Ul. Mickiewicza 14/3
  66-530 Drezdenko
  Tel. 695 615 685
  Przewodniczaca: Renata Kozłowska

   

Wielkopolskie

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOLEJOWYCH W KRZYŻU

  Ul. Kosynierów Gdyńskich
  64-761 Krzyż
  Przewodniczący: Wiesław Darul

 • REGIONALNY ZWIĄZEK ZAWODOWY NAUCZYCIELI „LEGIS” W PLESZEWIE

  UL. Zielona 3
  63-300 Pleszew
  Tel. 62 742 11 65
  Przewodniczący: Dariusz Cichy

Mazowieckie

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TOTALIZATORA SPORTOWEGO SP. Z O. O. „FORUM”

  Ul. Targowa 34, lok 43
  03-728 Warszawa
  Tel. 22 518 23 23
  Fax 22 518 22 17
  Przewodniczący: Jan Serafińczyk

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY KIEROWCÓW I PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W PŁOCKU

  ul. Przemysłowa 17
  09-400 Płock
  Przewodniczący: Andrzej Ambroziak

 • KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY GEOLOGÓW PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

  Państwowy Instytut Badawczy
  Ul. Jagiellońska 76
  03-301 Warszawa
  Tel. 22 459 25 20
  Przewodnicząca: Anna Gryczko-Gostyńska

 • NSZZ „PRZESYŁ” PRACOWNIKÓW OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

  Ul. Mszczonowska 4
  Warszawa 02-337
  Tel. 22 220 15 27
  nszzprzesyl@op.pl
  Przewodniczący: Piotr Czarnocki

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY SANITARIUSZY I SALOWYCH Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

  UL. Krychnowicka 1 Hotel pracowniczy pok. Nr 8
  26-607 Radom
  Tel. 332 5000
  Przewodniczący: Adam Oder

 • WARSZAWSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY CIEPŁOWNIKÓW

  ul. Siemieńskiego 4
  02-106 Warszawa
  Tel.  22 658 54 80
  Tel. kom. 506 014 878
  www.wzzc.pl
  Przewodniczący: Krzysztof Szuba

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW LOTNICTWA CYWILNEGO

  ul. Żwirki i Wigury 1
  00-906 Warszawa
  Tel. 503 415 660
  pplzzplc@gmail.com
  Przewodniczący: Cezary Wieński

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW AGENCJI RUCHU LOTNICZEGO

  Ul. Wieżowa 8
  02-147 Warszawa
  Tel. 22 574 58 14
  zzparl@pansa.pl
  Przewodniczacy: Tomasz Krzyżankowski, Adam Szymański,
  Andrzej Talewicz

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY MERYTORYCZNEJ KADRY ORANGE POLSKA

  Ul. Św. Barbary 2
  00-686 Warszawa
  Tel. 22 612 00 35
  zz.merytorycznejkadry@orange.com
  Przewodniczący: Grzegorz Pomećko

 • ZZPIT PERN S.A.

  Ul. Wyszogrodzka 133
  09-410 Płock
  Przewodniczący: Robert Ruciński

 • Związek Zawodowy Artystów Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

  Ul. Kobielska 9/112
  04-359 Warszawa
  Przewodniczący Wojciech Dylewski

 • Związek Zawodowy Konserwatorów Dzieł Sztuki Muzeum Narodowego w Warszawie

  Al. Jerozolimskie 3
  00-495 Warszawa
  zzk@mnw.art.pl
  Przewodniczący Andrzej Karolczak

 • Związek Zawodowy Pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego

  Podleśna 61
  01-673 Warszawa
  Tel. 22 56 94 333
  Przewodniczący: Ksawery Skąpski

Kujawsko-pomorskie

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KOMUNALNYCH REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  Ul. Toruńska 103
  85-817 Bydgoszcz
  Tel. 52 32 32 101
  Fax 52 32 32 114
  Przewodniczący: Jacek Majewski

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY NOWOŚCI

  ul. Podmurna 31
  87-100 Toruń
  Tel. 56  61 18 108
  Tel. 52 32 63 205
  Przewodnicząca: Justyna Wojciechowska-Narloch
  Wiceprzewodniczący: Kamil Pik

 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SZPITALA IM. DR A. JURASZA W BYDGOSZCZY

  Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
  85-094 Bydgoszcz
  Tel. 52 585 46 93
  Przewodniczący: Krzysztof Kubiak, Bogusław Jakielewicz

   

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W BARCINIE

  Urząd Miejski w Barcinie
  Ul. Artylerzystów 9
  88-190 Barcin
  Tel. 52 383 41 65
  Fax 52 383 41 43
  ue@barcin.pl
  Przewodnicząca: Monika Cierpisz

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY SODA POLSKA

  Ul. Przemysłowa 30
  88-160 Janikowo
  Tel. 52 35 44 169
  zz.sodapolska@gmail.com
  Przewodnicząca: Zofia Krokos

 • WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PRZY SODA POLSKA CIECH SP.ZOO

  Ul. Fabryczna 4
  88-101 Inowrocław
  Tel. 52 354 15 94
  Tel. 52 354 97 31
  wzzpp@izh.com.pl
  Przewodniczący: Jarosław Dombek

 • SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

  PS Zakład Opieki Zdrowotnej
  Ul. Poznańska 97
  88-100 Inowrocław
  Tel. 52 35 45 440
  Przewodniczący: Michał Barałkiewicz

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY STRAŻY MIEJSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

  Ul. Bojańczyka 11/13
  87-800 Włocławek
  Przewodniczący: Jacek Ryniec
  Wiceprzewodniczący: Aleksander Gawrysiak

   

 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DOZORU GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE

  Ul. Energetyczna 1
  85-950 Bydgoszcz
  Tel. 52 372 81 00
  Przewodniczący: Paweł Franczak

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

  Ul. Betonowa 1A
  86-005 Białe Błota
  Przewodnicząca: Alicja Gwizdała

Zachodniopomorskie

 • NSZZ SOLIDARNOŚĆ”80 SZCZECIŃSKIEGO PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO

  Ul. Firlika 20
  71-637 Szczecin
  Tel. 91 459 22 08
  Fax 91 459 15 50
  sekretariat@solidarnosc-80.org.pl
  Przewodniczący: Jacek Kantor

 • OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OŚWIATY I KULTURY

  Dworcowa 19, lok. 415
  70-206 Szczecin
  Tel. 519 841 995
  www.zzponn.szczecin.pl
  Przewodnicząca: Maria Doroszko

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PROVIDENT POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

  Ul. Korony Północnej 17
  71-781 Szczecin
  biuro@zzpp.pl
  www.zzpp.pl
  Przewodniczący: Robert Sasiuk, Jacek Roguski

   

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY INŻYNIERÓW, TECHNIKÓW I EKONOMISTÓW POLSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ

  Plac Rodła 8
  70-419 Szczecin
  zzit@polsteam.com.pl
  Przewodniczący: Dariusz Litkiewicz

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO „SAMORZĄDOWIEC”

  Ul. Glazurowa 2, lok.6
  70-831 Szczecin
  zwiazeksamorzadowiec@op.pl
  Przewodniczący: Marcin Badowski

Podlaskie

 • MIĘDZYZAKŁ. ZW. ZAW. PRAC. BRITISH- AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.

  Ul. Tytoniowa 16, 16-300 Augustów
  Tel. 87 644 32 19
  Fax 87 644 77 24
  Przewodniczący: Krzysztof Gogowski

 • PODLASKA FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

  Ul. Plac dr Zygmunta Brodowicza 1/23
  16-070 Choroszcz
  Tel. 85 719-10-91
  Fax 85 719 10 91
  federacja@adres.pl
  Przewodniczący: Eugeniusz Muszyc

Warmińsko-mazurskie

Pomorskie

 • ZW. ZAW. PRAC. KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W GDYNI

  Ul. Platynowa 19/21
  81-032 Gdynia
  Tel. 58 623 05 76 wew. 35
  Fax 58 663 43 95
  Przewodniczący: Szczepan Kleniewski

 • ZW. ZAW. PRAC. ZAKŁADU SZYBKIEJ KOLEI MIEJSKIEJ „CISOWA”

  Ul. Morska 350 A
  81-002 Gdynia
  Tel./ fax 58 721 27 60
  zzpzcisowa@skm.pkp.pl
  Przewodnicząca: Magdalena Lipska

 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

  Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego
  Ul. Wójta Radtkego 1
  81-348 Gdynia
  Tel. 58  666 57 52
  Przewodnicząca: Izabela Kowaczewić

 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY OBRONY PRACOWNIKÓW W GRUPIE LOTOS S.A.

  Ul. Elbląska 135
  80-718 Gdańsk
  Tel. 58 308 78 21
  Przewodniczący: Arkadiusz Formela

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW EDF EKOSERWIS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

  Ul. Potęgowska 6/18
  80-176 Gdańsk
  Przewodniczący: Piotr Niżygorocki

 • ZW. ZAW. PRAC. SŁUŻBY ZDROWIA SZPITALA SPECJAL. IM. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

  UL. Leśna 10
  89-600 Chojnice
  zwiazek2016@wp.pl
  Przewodnicząca: Sławomira Bobeł

 • ZW. ZAW. PRACOWNIKÓW TRANSPORTU KOLEJOWEGO GRUPY LOTOS

  ul. Michałki 25
  80-716 Gdańsk
  zzptkgl@lotoskolej.pl
  Przewodniczący: Radosław Czerniak

 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI

  Ul. Grabowo 2
  81-265 Gdynia
  zzp@mopsgdynia.pl
  Przewodnicząca: Klaudia Głodowska

 • ZZPIT PERN S.A.

  Wyszogrodzka 133
  09-410 Płock
  Przewodniczący: Robert Śniegowski