Prezydium FZZ

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

 • Dorota Gardias

Wiceprzewodniczący

 • Rafał Jankowski

 • Waldemar Lutkowski

 • Krystyna Ptok

 • Marek Mnich

 • Dariusz Trzcionka

 • Jan Przywoźny

Członkowie prezydium

 • Stanisław Taube

 • Sławomir Wittkowicz

 • Krzysztof Małecki

 • Longina Kaczmarska

 • Marcin Kolasa

 • Roman Michalski

Sekretarz Generalny FZZ

 • Bogusław Studencki