Organizacje członkowskie

Kliknij, „Switch to edit” po prawej stronie, aby edytować

 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych

  ul. Nowotarska, 20 87-100 Toruń. Adres do korespondencji: ul. Zacisze 6/2 05-140 Serock
  Przewodnicząca
  Aleksandra SZEWERA-NALEWAJEK
 • Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy

  Ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa
  Przewodniczący
  Jan Przywożny
 • Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w Polsce

  Al. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin pok. 242
  Przewodniczący
  Marian Strugała
 • Krajowy Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

  Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
  koresp na: WZZPGWIOŚ przy AQUANET S.A., ul. Wiśniowa 13, 61-477 Poznań
 • Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS

  Ul. Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów
  Przewodnicząca
  Dagmara Ledzion
 • NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej

  Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa
  Przewodniczący
  Marcin Kolasa
 • NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej

  Ul. Żymierskiego 5, 66-540 Stare Kurowo
  Przewodniczący
  Piotr Saugut
 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS „Niezależni”

  Ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa
  Przewodniczący
  Robert Baraniak
 • NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

  Ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
  Przewodniczący
  Czesław Tuła
 • NSZZ Pracowników Policji

  Ul. Puławska 148-150, 02-624 Warszawa
  Przewodnicząca
  Bożena Cichorska
 • NSZZ Pracowników Pożarnictwa

  Ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
  Przewodniczący
  Krzysztof Hetman
 • NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

  Ul. Bydgoska 4, 86- 170 Nowe
  Przewodniczący
  Dariusz Kuszewski
 • NSZZ „Solidarność”-80

  Ul. Mokotowska 61, 00-549 Warszawa
  Przewodniczący
  Marek Mnich
 • NZZ Kierowców

  ul. Zgoda 6 lok.17, 05-804 Pruszków
  Przewodniczący
  Zenon Kopyściński
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych

  Ul. Zamoyskiego 58, 30-523 Kraków
  Przewodnicząca
  Irena Błaszczyk
 • Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego

  Ul. Redarów 28, 52-340 Wrocław
  Przewodniczący
  Krzysztof Kisielewski
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

  Ul. Podwale 11 lok.311, 00-252 Warszawa
  Przewodnicząca
  Krystyna Ptok
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

  Plac Kaszubski 8/508, 81-350 Gdynia
  Przewodniczący
  Henryk Piątkowski
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
  Przewodnicząca
  Beata Rozner
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii

  Ul. Kozanowska 109, 54-142 Wrocław
  Przewodnicząca
  Ewa Ochrymczuk
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Straż Pocztowa

  Al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź
  Przewodniczący
  Wojciech Gerus
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

  ul. Nowy Józefów 52/54, 94-406 Łódź
  Przewodniczący
  Damian Drzewiecki
 • Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra”

  Ul. Obroki 77, 40-833 Katowice
  Przewodniczący
  Dariusz Trzcionka
 • Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”

  Ul. 3 Maja 8/3, 85-016 Bydgoszcz
  Przewodniczący
  Sławomir Wittkowicz
 • Zakładowy Związek Zawodowy Banku PEKAO S.A.

  Ul. Św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań
  Przewodniczący
  Piotr Bętkowski
 • Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów

  Ul. Garncarska 5, 71-616 Szczecin
  Przewodniczący
  Marek Stachyra
 • Związek Zawodowy Kierowców w Polsce

  Ul. Krasińskiego 14/24, 42-200 Częstochowa
  Przewodniczący
  Piotr Staszak
 • Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP

  Ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
  Przewodniczący
  Stanisław Taube
 • Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej

  Ul. Bracka 8, 78-600 Wałcz
  Przewodniczący
  Eugeniusz Matusiak
 • Związek Zawodowy Pracowników Policji

  Ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
  Przewodnicząca
  Joanna Stec-Trzpil
 • Związek Zawodowy Pracowników „Ruch” S.A. Kadra

  Ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa
  Przewodniczący
  Andrzej Jaśkiewicz
 • Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych

  Ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
  Przewodniczący
  Jacek Przepiórzyński
 • Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”

  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP”, ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
  Przewodnicząca
  Ewa Tatarczak
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych

  Ul. Wróblewskiego 10, 93-578 Łódź
  Przewodnicząca
  Magdalena Piętak
 • Związek Zawodowy Twórców Kultury

  Ul. Daniłowiczowska 18/5a, 00-093 Warszawa
  Przewodniczący
  Krzysztof Dzikowski
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych

  Ul. Kraszewskiego 7/9, 93-161 Łódź
  Przewodniczący
  Grzegorz Buksa
 • NSZZ Ciepłowników w Polsce

  Ul. Wierzbowa 136, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  Przewodniczący
  Sławomir Kapała
 • NSZZ Solidarność’80 Konfederacja

  ul. Garncarska 5/U5, 30-377 Szczecin
  Przewodniczący
  Henryk Konieczny
 • Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. Wizja

  Ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
  Przewodnicząca
  Barbara Markowska- Wójcik
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Instytucji Publicznych

  Ul. Raginisa 6/49, 35-516 Rzeszów
  Przewodnicząca
  Joanna Janczycka
 • Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej

  Ul. Domaniewska 36/38, 02-563 Warszawa
  Przewodnicząca
  Beata Kalicka
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii

  Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
  Przewodniczący
  Cezary Staroń
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

  Ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
  Przewodniczący
  Rafał Jankowski
 • Związek Zawodowy NEGOCJATOR

  Ul. Grzybowska 53/57, 37-400 Warszawa
  Przewodnicząca
  Aleksandra Muras
 • Związek Zawodowy Aktorów Polskich

  Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa
  Przewodniczący
  Maksymilian Rogacki
 • Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”

  Ul. Jagiełły 17, 32-600 Oświęcim
  Przewodnicząca
  Alicja Jędrych
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii

  Ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko Biała
  Przewodnicząca
  Monika Mazur
 • Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem”

  ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław
  Przewodniczący
  Konrad Góralczyk
 • Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  Przewodnicząca
  Renata Pszczółkowska-Kozub
 • Związek Zawodowy Celnicy PL

  Ul. Szpitalna 3b 5-7, 45-110 Opole
  Przewodniczący
  Sławomir Siwy
 • Związek Zawodowy Pracowników Technicznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

  Ul. Wieżowa 8, 02- 147 Warszawa
  Przewodniczący
  Stanisław Chrzanowski
 • KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

  Ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
  Przewodnicząca
  Iwona Czarnecka
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

  Ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz
  Przewodnicząca
  Grażyna Cebula-Kubat
 • Związek Zawodowy „KONTRA 2000”

  ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, Tel./ fax 15 832 61 08
  Przewodniczący
  Augustyn Stachowicz
 • Związek Zawodowy Sektora Obronnego

  ul. 11 Listopada 17/19, 00-909 Warszawa, skr. poczt. 5
  Przewodnicząca
  Małgorzata Kucab
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”

  ul. Żbikowa 14, 61-065 Poznań
  Przewodniczący
  Witold Solski
 • Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej

  Ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
  Przewodniczący
  Jacek Skała
 • Ogólnopolski Międzybranżowy Związek Zawodowy ,,RAZEM”

  Ul. Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  Przewodniczący
  Zenon Chaba