email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

W Rzeszowie odbyły się główne uroczystości wojewódzkie upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni.