email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Blisko czterystu ciepłowników z całej Polski uczestniczyło w dorocznym Festynie Ciepłowników, który odbył się w dniu 4 czerwca 2016 w Borkowie pod Kielcami. Członkowie związku wraz z rodzinami świętowali po raz kolejny swoje przywiązanie do wspólnego – już tradycyjnego – spotykania się po zakończeniu sezonu grzewczego, w firmach ciepłowniczych w Kraju.

Tradycja festynu ciepłowników sięga okresu lat dziewięćdziesiątych / dokładnie 1991 r. / kiedy to pierwszy Festyn odbył się na w Rejowie w pobliżu Skarżyska-Km. Załogi poszczególnych przedsiębiorstw rozegrały w trakcie Festynu kilka konkurencji rekreacyjnych, w tym rzuty lotką, rzucanie workami wypełnionymi sianem, marsz na skrzynkach, itp. Wszystkie konkurencje zakończyły się wręczeniem przez Przewodniczącego NSZZ Ciepłowników w Polsce, Sławomira Kapałę pucharów i Nagród. Ale nie te elementy stanowiły najważniejszy cel Festynu, lecz wspólne rozmowy, koleżeńskie spotkania, a na koniec wspaniała zabawa przy dobrym jadle aż do późnych godzin nocnych.