email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Marek Mnich, Przewodniczący NSZZ Solidarność 80 uczestniczył w programie „Debata Związkowa” w radiu RDC. Dyskusja dotyczyła stanowiska central związkowych odnośnie prezydenckiego projektu ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. 

Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych zwracał uwagę na problem niskich płac, które w jego ocenie są główną przyczyną niewydolności systemu emerytalnego. Podczas drugiej części debaty związkowcy dyskutowali o wypłacalności programu 500 Plus. Lider Solidarności 80 zauważył, że jedno z najistotniejszych niedociągnięć stanowi nieefektywna selektywność jeśli chodzi o odbiorcę w/w programu. Wedle jego oceny środki te często nie docierają do osób, które naprawdę ich potrzebują.

Pełna relacja z „Debaty Związkowej”